Į redakciją jonavoszinios.lt paskambinusi Žemaitės g. 12 namo gyventoja teigė, kad renovuojant daugiabutį, buvo keičiami geriamo vandens stovai. Moters bute buvo nutrauktos vandens skaitiklių plombos. Gyventoja sąskaitoje už butą aptiko, kad jai privalu sumokėti 6 eurus už ,,Ventilio, apskaitos prietaiso plombavimas”. Moteris teigia, kad  dėl pažeistos plombos ji nekalta ir teiraujasi, kodėl ji privalo mokėti, o ne, pavyzdžiui, namą renovuojantys meistrai, tie, kas ir nutraukė plombas? Jonavietė pasakojo, kad jau kreipėsi į UAB ,,Jonavos vandenys”, bet gavo atsakymą, kad įmonė šiuo klausimu niekuo negali padėti, o gyventoja turi susimokėti.  

Į gyventojos klausimą išsamiai atsako įmonės ,,Jonavos vandenys” direktorė Jolita Gumaniukienė. 

,,Jei daugiabučio namo renovacijos metu gyventojai pasirenka keisti geriamojo vandens vamzdynus, jie neišvengiamai susiduria su poreikiu atjungti ir vėl prijungti ant vamzdyno sumontuotą vandens apskaitos prietaisą (skaitiklį), o tai atlikti galima tik pažeidžiant skaitiklio plombą. Apie numatomą skaitiklio plombos pažeidimą turi būti informuojamas viešasis geriamojo vandens tiekėjas (UAB „Jonavos vandenys“, toliau – vandens tiekėjas).  

Įprastai renovaciją atliekantys darbų vykdytojai informuoja vandens tiekėją apie su renovacija susijusius numatomus skaitiklių plombų pažeidimus, perduoda vandens tiekėjui iki plombos nuėmimo užfiksuotus skaitiklių rodmenis ir praneša apie numatomą darbų trukmę. Atlikus vandens vamzdynų pakeitimus, vandens tiekėjo darbuotojai vyksta pas gyventojus ir atlieka  skaitiklių užplombavimo darbus. Būtent ši paslauga yra mokama ir kainuoja 6 eurus vienam objektui (butui). Ši paslauga nėra įtraukiama į renovacijos kainą dėl to, kad ją teikia ne renovaciją atliekanti bendrovė, o vandens tiekėjas. Planuojant renovaciją nėra žinoma kokia plombavimo kaina galios faktinio paslaugos suteikimo metu.  

Skaitiklio plombos pakeitimas atlikus darbus yra būtinas pačiam vartotojui tam, kad suvartotas vanduo būtų apskaitomas pagal skaitiklio rodmenis. Jei vandens tiekėjas nebūtų informuotas apie skaitiklio plombos pažeidimą ir skaitiklis liktų neplombuotas, tai būtų laikoma sutarties pažeidimu ir vartotojo suvartoto vandens kiekiai turėtų būti apskaičiuojami ne pagal neplombuoto skaitiklio duomenis, o vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-629 patvirtinto Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių 56 punktu, t. y. suvartoto geriamojo vandens ir išleistų nuotekų kiekis būtų nustatomas skaičiuojant, kad vanduo tekėjo 0,35 (trisdešimt penkių šimtųjų) metro per sekundę greičiu vandentiekio vamzdyno skersmeniu dvidešimt keturias valandas per parą per visą nustatytą pažeidimo laikotarpį, bet ne daugiau kaip už vieną mėnesį. Tokia bauda už vandens vartojimą neužplombavus skaitiklio bute būtų tikrai ne 6 eurai. Vartotojui, kuris neplombuotu apskaitos prietaisu naudojosi mėnesį ir daugiau, bauda galėtų siekti 463,61 Eur vienam apskaitos prietaisui.  

Realią baudą nustato pažeidimų komisija, palygindama suvartoto ir apmokėto vandens kiekius iki pažeidimo ir po jo, įvertindama vartotojo paaiškinimų dėl ko nebuvo pranešta apie plombos pažeidimus pagrįstumą ir pan. Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 440 patvirtintų Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų 53.5 papunktyje yra nurodyta vartotojo pareiga užtikrinti patalpose ir (ar) teritorijoje esančių geriamojo vandens ir (ar) nuotekų apskaitos prietaisų ir jų plombų saugumą”, - rašoma paaiškinime. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: