Gruodžio 21-ąją vyksiančiame Jonavos rajono tarybos posėdyje tarybos nariams teikiamas sprendimo projektas ,,Dėl Jonavos rajono savivaldybės dvinarės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių patvirtinimo”.  

Dvinarės (DVĮ) įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo dydžiai Jonavoje nekeisti nuo 2020 m. liepos mėn. Kadangi Kauno regiono atliekų tvarkymo centras (KRATC) padidino mišrių komunalinių atliekų priėmimo ir apdorojimo mokestį 69,78 procentais (nuo 62,81 Eur/t be PVM iki 106,64 Eur/t be PVM), atsirado būtinybė didinti DVĮ ir Jonavoje.  

Kaip rašoma projekto aiškinamajame rašte, dėl padidinto Kauno RATC mokesčio, Jonavoje vidutinės mėnesio sąnaudos vidutiniškai išauga 37,8 tūkst. Eur. Taip pat atliekų tvarkymo sąnaudų didėjimui įtakos turi didėjantis darbo užmokestis, kuro sąnaudos, pradėjo veikti trys didžiųjų atliekų priėmimo aikštelės seniūnijose.  

Būtinosios atliekų tvarkymo sąnaudos 2024 m. prognozuojamos 28,5 proc. didesnės nei ankstesniais metais, todėl rajono tarybos prašoma patvirtinti naujai perskaičiuotus DVĮ už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžius. Kaip teigiama aiškinamajame rašte, perskaičiuoti nauji dydžiai neviršys 1 proc. vidutinių metinių namų ūkio pajamų (fizinių asmenų), preliminariai - 0,45 proc. bei pateikiami detalūs komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus atlikti sąnaudų, jų paskirstymo ir DVĮ nustatymo skaičiavimai.  

Pvz.: Kintamos DVĮ dalies konteinerių ištuštinimo įkainių lentelėje gyventojams ir juridiniams asmenims, naudojantiems individualų konteinerį, 120 litrų tūrio 1 vnt. konteinerio ištuštinimas gyventojams kainuotų ne 0,68 Eur be PVM, bet 1,07 Eur be PVM. Juridiniams asmenims vietoj 1,36 Eur be PVM kainuotų 2,14 Eur be PVM. 5000 litrų tūrio konteinerio ištuštinimas gyventojams kainuotų 44,24 Eur be PVM (buvo 27,91 Eur), juridiniams asmenims - 88,48 Eur be PVM (buvo  55,82 Eur.)  

Pvz.: Vienkartinių renginių, statybos ir rekonstrukcijos projektų rangovų, kapinių ir kitų subjektų, kai nėra konkretaus NT objekto, kuriam priskiriamos atliekos, DVĮ dydis 1100 litrų tūrio konteinerio ištuštinimo  būtų 31,71 Eur be PVM (buvo 23,54 Eur be PVM).  

Nepadidinus įmokos dabar, atliekų tvarkymo veiklą organizuojanti savivaldybės įmonė patirtų ženklius ir veiklą trikdančius nuostolius, kurie turėtų būti dengiami arba vėliau dar labiau didinant kainą arba šiuos nuostolius dengiant savivaldybės biudžeto lėšomis. 

Priėmus sprendimą didės savivaldybės gyventojų ir savivaldybėje veiklą vykdančių juridinių asmenų išlaidos komunalinių atliekų tvarkymui, bet bus įgyvendinta teisės aktų nuostata, kad komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo sąnaudos turi būti dengiamos komunalinių atliekų turėtojų įmokomis. 

Jei tarybos nariai pritars, sprendimas įsigalios nuo 2024 m. sausio 1 d. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: