Nuo liepos 1 d. Lietuvoje nebegalima prekiauti elektroninėmis cigaretėmis ir naudoti jų pildyklių su skysčiu, jeigu jame yra kvapiųjų medžiagų. Išimtis taikoma tik tabako kvapui ir skoniui, tačiau Jonavos ,,Circle" elektroninę cigaretę dar šią savaitę pirkusi Indrė tikina sudvejojusi, ar įstatymo laikosi visi verslininkai - anot jos, nors ant įsigyto gaminio nurodyta, jog jis yra tabako skonio, šalia jo juntamas ir papildomas aromatas.

Jaučiasi ne tik tabako skonis

,,Iš draugių buvau girdėjusi, kad nors draudimas įsigaliojo, elektroninės cigaretės su skoniais toliau pardavinėjamos įvairiose degalinėse. Kadangi jas seniai rūkau, nusprendžiau pabandyti vieną nusipirkti Jonavos ,,Circle K". Tiesiog paprašiau konkrečios firmos gaminio ir nurodžiau jo spalvą. 

Pabandžiusi cigaretę kartu buvusios draugės juokais paklausiau, ar mano skonio receptoriai sutrikę, ar įstatymo nesilaikoma - nors buvo užrašyta, kad elektroninė cigaretė tabako skonio, ji turėjo ir kitą, gal kiek kitokį nei anksčiau, bet vaisių skonį. Cigaretę pabandė ir mano draugė, pasakiusi lygiai tą patį - ji su saldžiu skoniu.

Pasidarė smalsu, ar taip elgtis galima?", - pasakojo į redakciją paskambinusi Indrė. 

Plačiau nekomentavo

Susisiekus su ,,Circle K" ir pasiteiravus, ar degalinė iš prekybos išėmė visas elektronines cigaretes su skoniais, ir ar skaitytojos pastebėjimai -  laužti iš piršto, gautas trumpas ir konkretus atsakymas.

,, „Circle K“ degalinėse laikomasi įstatymo pataisos, plačiau komentuoti klientas atsisako", - nurodė ,,Circle K" komunikacijos klausimais atstovaujanti I. Vaitkevičiūtė. 

Slaptų kvapų būti neturėtų 

Kadangi elektroninių cigarečių rinkos priežiūrą dėl jų atitikimo teisės aktams Lietuvoje atlieka Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT), skaitytojos pastebėjimai perduoti ir jai. 

,,Nuo šių metų liepos 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos tabakotabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo (TKĮ) pakeitimui, draudžiama pateikti rinkai elektronines cigaretes ir elektroninių cigarečių pildykles su skysčiu,  pritaikytu elektroninėms cigaretėms pildyti, esant tam tikriems priedams.

Ant vienkartinės elektroninės cigaretės ar elektroninės pildyklės gali būti nuoroda tik į tabako skonį ar kvapą, tačiau jei po tuo užrašu slepiasi kažkoks kitas skonis ar kvapas (ne tabako), tai būtų laikoma TKĮ pažeidimu", - paaiškino VVTAT. 

Numatytos baudos

Tarnyba pabrėžė, kad nustačius TKĮ pažeidimus, vadovaujamasi VVTAT direktoriaus patvirtintu TKĮ pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašu, juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo 500 iki 1000 eurų bauda. Už šių reikalavimų pažeidimą, padarytą pakartotinai per vienus metus nuo baudos paskyrimo, juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo 1000 iki 2000 tūkstančių eurų bauda. Tokius sankcijų dydžius numato TKĮ nuostatos. Be to, apie pažeidimus padariusius asmenis skelbiama viešai VVTAT interneto svetainėje bei soc. tinklų paskyrose.

Taip pat, už  nustatytų reikalavimų pažeidimus juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, turintis licenciją verstis tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių gamyba, didmenine ir (ar) mažmenine prekyba jais, gali būti įspėjamas apie atitinkamos licencijos sustabdymą, o per licenciją išdavusios institucijos nustatytą terminą nepašalinus nurodytų pažeidimų ir apie jų pašalinimą nepranešus licenciją išdavusiai institucijai,  atitinkama licencija gali būti panaikinama (TKĮ 11 straipsnis).

,,Šiuo metu VVTAT atlieka el. cigarečių ir elektroninių cigarečių pildyklių (indų, kuriuose yra skysčio, naudojamo elektroninėms cigaretėms pripildyti) neplaninius patikrinimus visuose Lietuvos regionuose, kurių tikslas – nustatyti minėtų gaminių atitikimą TKĮ reikalavimams, įskaitant ir reikalavimą dėl kvapų draudimo. Tolimesniems tyrimams yra atrinkti 28 bandiniai", - teigė VVTAT.

Apie tai, kad minėta degalinė būtų padariusi nusižengimą, susijusių su TKĮ, viešai skelbtinos informacijos nėra.

Sprendimas drausti elektronines cigaretes su įvairiais skoniais buvo priimtas siekiant mažinti rūkalų populiarumą.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: