Jaunimo reikalų agentūra (toliau – Agentūra) nuo 2024 m. kovo 6 d. pradėjo įgyvendinti projektą JUNGTYS, kurio tikslas – mažinti neaktyvių jaunų žmonių skaičių, tikslingai dirbant su mažiau galimybių turinčiais jaunuoliais (potencialiais NEET) bei NEET grupėje esančiais jaunuoliais, nuosekliai įgyvendinant intervencines priemones (siekiant padėti jaunuoliams sugrįžti į darbo rinką ir (ar) švietimo sistemą) bei užtikrinant prevencinių priemonių, atliepiančių konkrečių jaunų žmonių poreikius, įgyvendinimą.  

 

Projekto tikslinė grupė – mažiau galimybių turintis jaunimas ir neaktyvūs jauni žmonės.

 

Siekiant kokybiškai įgyvendinti projektą JUNGTYS skelbiama jaunimo darbuotojo-atvejo koordinatoriaus atranka darbui Jonavos  Grigorijaus Kanovičiaus viešosios bibliotekos Atvirajame jaunimo centre.

 

Projekto jaunimo darbuotojo–atvejo koordinatoriaus pareigybė reikalinga tikslingai dirbti su mažiau galimybių turinčiais jaunuoliais (toliau – MGT) (potencialiais neaktyviais jaunais žmonėmis (toliau – NEET)) bei NEET grupėje esančiais jaunuoliais, nuosekliai įgyvendinti intervencines priemones, siekiant padėti jaunuoliams sugrįžti į darbo rinką ir (ar) švietimo sistemą, savanoriauti bei užtikrinti prevencinių priemonių, atliepiančių konkrečių jaunų žmonių poreikius, įgyvendinimą.

 

Atsiųsk mums laišką, jeigu atitinki bent vieną iš šių specialiųjų reikalavimų:

• turi ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį su MGT ir (arba) NEET jaunimu;  

• per paskutinius dvejus metus esi dalyvavęs ne trumpesniuose nei 20 valandų Jaunimo reikalų agentūros (toliau – Agentūra), kitų įstaigų ar organizacijų organizuotuose tiksliniuose mokymuose, seminaruose, pažintiniuose vizituose, tikslinėse konsultacijose ar kituose renginiuose, skirtuose su jaunimu dirbantiems asmenims;

• esi įgijęs socialinio darbuotojo, socialinio pedagogo, pedagogo, edukologo, psichologo išsilavinimą arba jaunimo darbuotojo sertifikatą (galiojantį nuo 2020 m.)  

 

Ką reikės daryti, kokios bus funkcijos?

• Ieškoti neaktyvių NEET ir MGT jaunuolių, informuoti juos apie galimybes ir nustatyti jų poreikius.

• Kartu su jaunuoliais sudaryti individualius veiklos planus (toliau – IVP) ir vykdyti juos įgyvendinti.

• Vykdyti IVP įgyvendinimo priežiūrą.

• Tarpininkauti tarp neaktyvaus NEET ar MGT jaunuolio ir darbo rinkos, švietimo sistemos, nevyriausybinių organizacijų, savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų.

• Kurti ir plėtoti tarpžinybinį įstaigų, organizacijų atstovų tinklą savivaldybėje.

 

Taip pat:
• Palaikyti ryšį su neaktyviu NEET ar MGT jaunuoliu gavusiu kokybišką pasiūlymą, esant reikalui – tarpininkauti, motyvuoti.
• Rengti ir teikti duomenis, ataskaitas Agentūrai.
• Vykdyti kitas su Projekto įgyvendinimu susijusias užduotis.

Pareigybės aprašymą rasite: https://jonbiblioteka.lt/skaitytojams/naujienos/biblioteka-iesko-jaunimo-darbuotojo-atvejo-koordinatoriaus

 

Ką mes siūlome?

• Prisidėti prie vieno iš didžiausių socialinių projektų Lietuvoje.
• Jaunatvišką kolektyvą.
• Darbą pilnu etatu.  
 

Atlyginimas

Darbo krūvis - 40 valandų per savaitę. Mėnesio alga - 9,5 eur valandinis įkainis.

 

Laukiame Tavo CV iki š. m. birželio 3 d. (imtinai) adresu biblioteka@jonbiblioteka.lt, daugiau informacijos tel. Nr. +370 698 26256 arba +370 349 52972.
Apie atrankos eigą informuosime tik pokalbiui pasirinktus kandidatus.

Jonavos Grigorijaus Kanovičiaus viešosios bibliotekos inf.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: