Rugpjūčio 21 – rugsėjo 22 dienomis Lietuvos kariuomenės rengiamose personalo rezervo mobilizacinių procedūrų eksperimentavimo pratybose Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos kariai treniruojasi vykdyti aktyviojo rezervo karių šaukimą pagal atnaujintą personalo rezervo koncepciją. Kiekvienas aktyviojo rezervo karys yra priskirtas kariniam vienetui ir atsižvelgiant į mokymų ar užduočių vykdymo poreikius atrenka ir pateikia numatomų pašaukti aktyviojo rezervo karių duomenis Karo prievolės ir komplektavimo tarnybai, kuri atlieka šaukimo procedūras ir organizuoja jų pristatymą į tarnybos vietą.

„Treniruojamės nuolat, o per šias eksperimentines pratybas pažiūrėsime, kaip praktiškai įgyvendinama nauja  rezervo koncepcija, patikrinsime, kaip realiai veikiantys mūsų tarnybos poskyriai regione iš taikos meto veiklos pasirengia veikti mobilizacijos metu, praktiškai įvertinsime šaukimo punktų procedūras esant paskelbtai mobilizacijai valstybėje“, – sako Karo prievolės komplektavimo tarnybos direktorius Arūnas Balčiūnas.

Atsižvelgiant į poreikį, Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos specialistai susisieks su tam tikrais aktyviojo rezervo kariais, patikslins jų kontaktinius duomenis (gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, el. pašto adresą), preliminariai įvertins aplinkybes nuo kurių priklauso kario pasirengimas vykdyti užduotis. Aktyviojo rezervo kariai, kurių sveikata nėra patikrinta turės užpildyti nustatytos formos deklaraciją ir (arba) atsakyti į pateiktus klausimus.

Eksperimentinėse pratybose kartu su Karo prievolės ir komplektavimo kariais treniruojasi ir kiti Lietuvos kariuomenės padaliniai. Dr. Jono Basanavičiaus Karo medicinos tarnybos medikai pagal užpildytas deklaracijas ir valstybės registruose tvarkomus duomenis vertins karių tinkamumą tarnybai. Depų tarnybos personalas mokysis operatyviai įsteigs logistinį rezervo karių aprūpinimo punktą ir atvykusiems į tarnybą aktyviojo rezervo kariams išduos aprangą, ekipuotę, ginklus ir kitas priemones, o Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centre bus organizuojamas karinis rengimas suformuotam kariniam vienetui, taikant atnaujintą aktyviojo rezervo šaukimo koncepciją.

Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba kviečia Lietuvos piliečius, su kuriais susisieks kariai ir paprašys atnaujinti jų asmeninius duomenis ar vykdyti kitus veiksmus, būti geranoriškais ir prisidėti prie šaukimo procedūrų efektyvumo, o atsiradus abejonėms dėl reikalavimų pagrįstumo ar kilus neaiškumams, vadovautis Lietuvos kariuomenės ir internetinėje svetainėje www.karys.lt pateikiama informacija arba susisiekti su Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos regioniniu padaliniu. 

Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos inf.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: