Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos (NŽT) informuoja gyventojus apie struktūros pokyčius ir asmenų aptarnavimo bei konsultavimo tvarkos pasikeitimus nuo 2024 m. sausio 1 d.

Šiuo metu Nacionalinėje žemės tarnyboje asmenys aptarnaujami, jų prašymai, skundai ir kiti dokumentai yra priimami NŽT centriniame padalinyje (Gedimino pr. 19, Vilniuje) ir 50 teritorinių skyrių. Ši praktika neleidžia užtikrinti vienodos asmenų aptarnavimo praktikos ir aukštos teikiamų paslaugų kokybės.

Pagal LR aplinkos ministro įskymu patvirtintą NŽT struktūrą, nuo 2024 m. sausio 1 d. asmenų aptarnavimą NŽT vykdys vienas specializuotas asmenų aptarnavimo padalinys – Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo skyrius, o besikreipiantiems asmenims bus sudarytos sąlygos patogiai, neišėjus iš namų, pateikti prašymus arba gauti reikiamą konsultaciją elektroninių ryšių priemonėmis.

Nacionalinė žemės tarnyba ragina gyventojus aktyviai naudotis e. paslaugomis prisijungus per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt), taip pat prašymus ir skundus pateikti el. paštu nzt@nzt.lt, pasirašytus kvalifikuotu el. parašu (.adoc, .pdf formatu) arba pateikiant pasirašyto prašymo skaitmeninę kopiją (.pdf formatu), paštu, Gedimino pr. 19, 01103 Vilnius.

Pažymėtina, kad perkėlus administracinių paslaugų teikimą į elektroninę erdvę, asmenų aptarnavimas vieno langelio principu bus efektyvesnis ir skaidresnis, bus didinama aptarnavimo kokybė, sudaromos galimybės standartizuoti procesus, užtikrinama vienoda praktika, mažinamos korupcijos rizikos, sudarytos sąlygos darbuotojų darbo laiką skirti kokybiškam administracinių paslaugų teikimui.

Be to, siekiant sudaryti galimybes asmenims reikiamą informaciją Nacionalinės žemės tarnybos kompetencijos klausimais gauti maksimaliai greitai ir patogiai, plečiamas asmenų aptarnavimas telefonu ir nuo 2024 m. sausio 1 d. steigiamas Nacionalinės žemės tarnybos skambučių centras.

Asmenims, paskambinusiems nemokama linija, tel. 8 706 86 666, informacija NŽT kompetencijai priskirtais klausimais bus suteikta greitai ir kokybiškai. Bus užtikrinta, kad asmenims nepavykus prisiskambinti jiems būtų perskambinta. Asmenų aptarnavimo telefonu plėtra taip pat sudarys sąlygas objektyviai vertinti asmenų aptarnavimo telefonu kokybę.

Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo skyrius taip pat užtikrins asmenų priėmimą gyvai Nacionalinės žemės tarnybos patalpose Vilniuje (J. Lelevelio g. 6) ir Kaune (L. Sapiegos g. 10). Siekiant, kad atvykusiems asmenims nereikėtų laukti eilėje, bus galimybė priėmimui užsiregistruoti iš anksto Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainėje arba telefonu.

Tais atvejais, kai dėl keliamų klausimų specifiškumo ar kompleksiškumo Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo skyrius negalės suteikti reikiamos konsultacijos, iš anksto užsiregistravus telefonu asmenis konsultuos ir kiti Nacionalinės žemės tarnybos darbuotojai, turintys reikiamą kompetenciją, kurių darbo vietos liks ten, kur yra ir šiuo metu. Taigi, prireikus konsultacijos ir nepavykus jos gauti nuotolinio ryšio priemonėmis, aptarnavimo prieinamumas bus užtikrintas visose savivaldybėse.

Atkreipiame dėmesį, kad didelė dalis NŽT teikiamų funkcijų teikimo centralizuojama ir atsiejama nuo teritorijos (t. y. asmenų prašymai dėl administracinių paslaugų suteikimo darbuotojams skirstomi centralizuotai, nepriklausomai nuo asmens, pateikusio prašymą, gyvenamosios vietos), todėl asmenims tikrai nebus poreikio atvykti į Nacionalinę žemės tarnybą, kad gautų reikiamą administracinę paslaugą.

Prireikus, daugiau informacijos svarstomu klausimu Jums gali suteikti Nacionalinės žemės tarnybos Bendrųjų reikalų departamento Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo skyriaus vedėja Marija Matulytė, tel. 8 706 85 005, el. p. Marija.Matulyte@nzt.lt.

NŽT inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: