Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) įvertino 2022 m. I ketvirčio kelionių organizatorių pateiktas ataskaitas. Išvykstamojo turizmo veiklą vykdančių kelionių organizatorių ketvirčio pabaigoje buvo 79,  kai prieš metus jų buvo 87, o prieš du metus net 113.

 

Kelionių organizatorių, vykdančių išvykstamojo turizmo veiklą, 2022 m. I ketvirčio metinės pajamos sudarė 230 mln. Eur ir net 5,7 kartus viršijo prieš metus buvusias 40,4 mln. Eur pajamas. Vis dėlto, pajamos dar atsilieka apie 35 proc. nuo 2020 m. to paties laikotarpio lygio, kuomet pajamos siekė 355,5 mln. Eur.

 

Pradėjusios augti kelionių organizatorių pajamos, leido sugeneruoti 4,2 mln. Eur grynojo metinio pelno, kai prieš metus buvo patirtas net 8,8 mln. Eur grynasis nuostolis. Kaip matyti iš žemiau pateiktos lentelės, nors metinės pajamos buvo mažesnės nei iki pandemijos pradžios, tačiau gautas grynasis metinis pelnas pasiekė buvusį iki pandemijos lygį.  Gautas grynasis pelnas turėjo įtakos ir kelionių organizatorių nuosavam kapitalui, kuris padidėjo 11 proc., t. y. iki 29 mln. Eur nuo prieš metus buvusių 26 mln. Eur.

 

 

Per 2022m. I ketvirtį 7 kelionių organizatoriams nustatytas nepakankamas nuosavo ir įstatinio kapitalo santykis, kai prieš metus tokių buvo 4.

 

2022 m. I ketvirčio duomenimis išvykstamojo turizmo kelionių organizatorių įsipareigojimai turistams sudarė 16 mln. Eur, iš kurių 0,6 mln. Eur buvo išleista ir dar turistų nepanaudota kuponais. Lyginant su laikotarpiu prieš metus, nepanaudotų kuponų skaičius sumažėjo 67 proc., t. y. nuo 8481 vnt. iki 2812 vnt. o vertė sumažėjo 76 proc.

 

Nagrinėjant ketvirčius atskirai, kelionių organizatorių 2022 m. I ketvirčio (2022 m. sausio-kovo mėn.) finansiniai rodikliai ženkliai pagerėjo, palyginus su 2021 m. I ketvirčiu.  Kelionių organizatorių 2022 m. I ketvirčio pajamos pasiekė 46,6 mln. Eur ir daugiau nei 3 kartus viršijo 2021 m. I ketvirčio rezultatus (13,8 mln. Eur).

 

Bendras kelionių organizatorių, vykdančių išvykstamąjį turizmą, prievolių užtikrinimo draudimas 2022 m. I ketvirčio. pabaigoje sudarė 19 mln. Eur. Tai yra 2 proc. daugiau nei prieš metus (18,6 mln. Eur). Lyginant su prieš du metus (2020 m. I ketv.) buvusiais 31,2 mln. Eur, prievolių užtikrinimo draudimas sumažėjo 39 proc. Sumažėjimą lėmė per du metus dėl pandemijos sumažėjęs kelionių organizatorių, vykdančių išvykstamąjį turizmą, skaičius nuo 113 (2020 m. I ketv.) iki 79 (2022 m. I ketv.).

 

VVTAT primena, kad visų Lietuvoje licencijuotų kelionių organizatorių turistams parduotos organizuotos kelionės yra apdraustos prievolių užtikrinimo draudimu nuo bendrovių nemokumo ir bankroto. Šis draudimas užtikrina, kad už organizuotas turistines keliones sumokėti pinigai bendrovių nemokumo ar bankroto atveju bus grąžinti turistams, kaip tai numato Turizmo įstatymas.

 

Vartotojai raginami organizuotas turistines keliones įsigyti tik iš teisėtai veikiančių, t. y. galiojančius kelionių organizatorių pažymėjimus turinčių kelionių organizatorių. Informaciją apie Lietuvoje registruotus kelionių organizatorius ir jų draudimus/garantijas galima rasti čia.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: