Pasitelkęs atnaujintą sveikatos priežiūros specialistų planavimo mechanizmą, Nacionalinės sveikatos sistemos specialistų rengimo valstybinio užsakymo formavimo komitetas (VUK) pateikė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai siūlymą dėl valstybės finansuojamų vietų 2023–2024 mokslo metams. Į valstybės finansuojamas studijų vietas siūloma priimti 199 asmenų daugiau, nei šiais mokslo metais.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai bei Vyriausybei pritarus, kitais mokslo metais sveikatos priežiūros specialistus rengiančiose valstybės finansuojamose programų ir studijų vietose galės studijuoti 2 713 žmonių. Studijoms ir vientisosioms studijoms siūloma skirti 114 valstybės finansuojamų vietų daugiau, nei 2022–2023 mokslo metais buvo priimta, iš jų vientisosioms medicinos krypties studijoms siūloma skirti 20 valstybės finansuojamų vietų daugiau,  farmacijos studijoms – 10 vietų daugiau.

Į valstybės finansuojamas profesinio mokymo programas numatyta priimti 85 asmenimis daugiau. Prioritetas skiriamas šiuo metu labiausiai trūkstamų specialistų – slaugytojų – parengimui.

Anksčiau šį mėnesį buvo suformuluotas ir siūlymas rezidentūros studijoms – apie tai skaitykite ČIA.

Formuojant valstybinį užsakymą pirmą kartą išbandytas naujas sprendimų priėmimo procesas, kuris yra paremtas gilesne sveikatos priežiūros specialistų poreikio analize. Išplėtus VUK sudėtį ir patariamąjį socialinių partnerių ratą, sprendimai nuo šiol priimami skaidriau ir geriau atitinka visuomenės bei gydymo įstaigų poreikius. Plačiau apie naują valstybinio užsakymo formavimo tvarką skaitykite ČIA.

Primename, kad asmenys, įstoję į valstybės nefinansuojamas programas, studijas ar rezidentūros studijas, gali sudaryti sutartį su sveikatos priežiūros įstaiga, kuri įsipareigotų finansuoti studijų kainą arba taikyti kitas skatinamąsias priemones, o mokinys, studentas ar gydytojas rezidentas po studijų baigimo įsipareigotų įstaigoje dirbti sutartą laikotarpį. Plačiau apie tai skaitykite ČIA.

Sveikatos apsaugos ministerija, apklausiusi įstaigas, išsiaiškino, kokiam skaičiui gydytojų rezidentų įstaigos galėtų apmokėti rezidentūros studijas. Šių įstaigų sąrašą su kontaktais, kuriais galima kreiptis norint sudaryti sutartį, galima rasti ČIA. Artimiausiu metu bus papildyta informacija dėl mokinių ir studentų.

Atkreipiame dėmesį, kad ypatingai svarbu, jog kiekviena įstaiga intensyviai prisidėtų, siekdama pritraukti sveikatos priežiūros specialistus. Skatiname įstaigas inicijuoti bendradarbiavimą tarp savivaldybių, aukštųjų mokyklų ir įstaigų, identifikuoti studentus, kilusius iš regiono, ir jų studijų metu užmegzti ryšį, iš anksto pradėti kalbėti apie ateities darbo perspektyvas ir skatinimą grįžti į gimtąjį regioną.

SAM Komunikacijos skyrius

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: