Medicinines kaukes galima dėvėti, jeigu esate pasiskiepiję nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) ir  nuo vakcinos „Comirnaty“ ar „COVID-19 Vaccine Moderna“  antrosios dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą praėjo viena savaitė, praėjus 2 savaitėms nuo „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo ar praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 12 savaičių nuo pirmos „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo, taip pat po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą.

Išimtis taikoma ir medicinines kaukes leidžiama dėvėti jeigu persirgote COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų (bet ne anksčiau, nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas). Medicinines kaukes leidžiama dėvėti jeigu yra atliktas COVID-19 tyrimas ir gautas neigiamas atsakymas – ne anksčiau nei prieš 72  valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus SARS-CoV-2 PGR tyrimą arba ne anksčiau nei prieš 24 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus antigeno testą.

Grožio specialistams neatitinkantiems šių reikalavimų privalu dėvėti respiratorius. Sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimas:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b8fd56e0403f11ebb394e1efb98d3e67/asr.

 

 

Kauno departamento Jonavos skyriaus inf.                 

Taip pat skaitykite: