Liepos 27 d. krašto apsaugos viceministras Vilius Semeška ir Lietuvos kariuomenės atstovai dalyvavo  trišalės LDK Didžiojo etmono Konstantino Ostrogiškio Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos trišalės brigados LITPOLUKRBRIG pratybų „Three Swords 2021“ (liet. „ Trys kardai“) svečių dienoje Javorivo poligone Ukrainoje. Tai pirmosios divizijos lygmens pratybos LTPOLUKRBRIG vadavietei ir vienas esminių elementų brigados štabo rengime.

 

„Pratybose geriausiai atsiskleidžia karių pasirengimas operatyviai ir tiksliai reaguoti į kylančias grėsmes, o kartu šiose pratybose stiprindamas ir Ukrainos kariuomenės sąveikumas su NATO sąjungininkių  Lietuvos ir Lenkijos  kariuomenėmis“, – sakė V. Semeška, stebėjęs pratybų „Three Swords 2021“  aktyviąją fazę.

 

Viceministras pabrėžė, kad šios karinės pratybos „Three Swords 2021“ ypač prisideda stiprinant trišalės brigados kovinę parengtį bei regioninį Liublino trikampio šalių karinį bendradarbiavimą.

 

Pratybos „Three Swords 2021“ vyksta liepos 19-31 d. Ukrainoje. Dalyviai mokosi planuoti ir vykdyti gynybines operacijas. Jose iš viso dalyvauja daugiau nei 1200 karių. Lietuvos kariuomenei atstovauja Karo policijos kuopa, Lenkija yra atsiuntusi daugiau nei 500, o Ukraina  – per 600 karių.

 

Svečių dienos išvakarėse, liepos 26 d. viceministras V. Semeška, kartu su kitais dalyviais apsilankė Sausumos pajėgų karo akademijoje Lvove, vėliau pagerbė žuvusius kovotojus už Ukrainos laisvę

 

Didžiojo etmono Konstantino Ostrogiškio brigada LITPOLUKRBRIG įkurta 2014 m. rugsėjį, po tų pačių metų kovą įvykusios Krymo aneksijos, siekiant padėti Ukrainos kariuomenei integruotis ir vykdyti reformas pagal vakarietiškus principus, taikyti  NATO standartus  ir procedūras.  Kartu siekiama stiprinti karinį bendradarbiavimą, sukurti ir parengti bendrus šalių pajėgumus.

 

Brigadą sudaro: štabas, trys pėstininkų batalionai, taip pat specializuoti sunkiosios ginkluotės, karo policijos, ryšių, logistikos, medicinos ir kt. padaliniai. Esant poreikiui, šalys yra įsipareigojusios pagal galimybes brigadai skirti ir papildomus pajėgumus. Brigados štabas įkurtas Liubline. Aukščiausia karinio vieneto vadovybė – vadas, vado pavaduotojas ir štabo viršininkas – yra rotuojama tarp trijų šalių. Brigados vystymo klausimus sprendžia iš trijų šalių gynybos institucijų atstovų sudaryta Koordinacinė grupė, kuri susitinka 3–4 kartus per metus.

 

Nuotraukos LITPOLURBRIG

Taip pat skaitykite: