Kultūros infrastruktūros objektų savininkai ir valdytojai kviečiami teikti projektų įgyvendinimo planus ir pretenduoti į paramą objektui atnaujinti.

Finansuojamų projektų veiklos – kultūros infrastruktūros objekto atnaujinimas esamos kultūros infrastruktūros pagrindu, siekiant gerinti kultūros infrastruktūrą taip, kad būtų sudarytos sąlygos plėsti teikiamas kultūros paslaugas. Taip pat įtraukti naujas kultūros paslaugas, didinti jų kokybę, įvairovę, pagal galimybes skatinti interaktyvumą bei prieinamumą, tenkinant šiuolaikinės visuomenės poreikius bei stiprinant socialiai pažeidžiamų visuomenės grupių įsitraukimą į dalyvavimą kultūroje bei aktualizuojant ir įveiklinant kultūros infrastruktūros objektą ar jo dalį.

Projekto metu turi būti padidintas kultūros infrastruktūros objekto ar jo dalies patrauklumas, ekonominis gyvybingumas ir konkurencingumas, prisidedama prie kultūros išteklių prieinamumo ir naudojimosi jais gerinimo, kultūros, sukuriant papildomus (naujus) lankytojų srautus.  

Galimi pareiškėjai yra viešieji ir privatūs juridiniai asmenys – kultūros infrastruktūros objektų savininkai ir (arba) valdytojai.

Kvietimo suma – 8,5 mln. eurų Europos Sąjungos lėšų. Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti yra 708 tūkst. 333 eurų.

Projekto finansuojamoji dalis yra iki 85 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Planuojamas pasiekti rodiklis – paramą gavę 12 kultūros ir turizmo objektų. Projektų atranka bus atliekama konkurso būdu, taikant bendruosius ir prioritetinius projektų atrankos kriterijus.

Projektų įgyvendinimo planus galima teikti iki 2024 m. gegužės 31 d.

Kvietimas paskelbtas pagal 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės „Aukštos meninės vertės, įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas“ aprašo poveiklę „Kultūros infrastruktūros objektų pritaikymas įvairių grupių poreikiams“.

Plačiau apie kvietimą ČIA.

Kultūros ministerijos inf.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: