Nemaloni, tačiau vis dažniau pastebima problema, kad alkoholio ir narkotikų gauti gali net moksleiviai. Vienu pabandymu tai baigiasi toli gražu ne visada. Su priklausomybes grėsme susidūrę paaugliai gali gauti pagalbą. Tam skirta ankstyvosios intervencijos (AI) programa, kuria siekiama motyvuoti jauną žmogų keisti savo elgesį, paskatinti suabejoti jau turimomis žiniomis, susijusiomis su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu, žala bei pasekmėmis.

AI programoje dalyvauti gali jaunuoliai nuo 14 iki 21 metų amžiaus, kurie nereguliariai vartoja alkoholį ar narkotikus. Pagalbą gauti gali ne tik didmiesčių vaikai – ji prieinama visoje šalyje. 2022 m. AI programa vykdyta 44 savivaldybėse. Tereikia kreiptis į vietinį visuomenės sveikatos biurą. Apie AI programą kalbamės su nacionaliniu mastu ją koordinuojančio Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (NTAKD) laikinąja direktore Gražina Belian.

– Tėvai ir patys jaunuoliai gali baimintis, kad dalyvavimas AI programoje gali palikti dėmę biografijoje ir kliudyti tolesniame gyvenime. Ar tai pagrįsta?

– Galiu nuraminti, kad neliks jokių įrašų apie asmens dalyvavimą programoje, tai neturės įtakos, nei renkantis išsilavinimą, nei bandant gauti darbą. Nenorime nieko nuteisti ar nubausti. Smalsumas – daugeliui jaunų žmonių būdingas bruožas. Jeigu paauglys eksperimentavo su alkoholiu ar kitomis psichoaktyviomis medžiagomis, turi būti durys, kur jis drąsiai galėtų kreiptis paramos.

Sunkioje padėtyje atsidūręs žmogus negali būti atstumtas. Toks ir programos tikslas – padėti jaunuoliams, motyvuoti jaunus žmones atsisakyti kenksmingų medžiagų vartojimo ir apsaugoti nuo pavojaus pakliūti į priklausomybės gniaužtus.

– Ar psichoaktyvių medžiagų vartojimas paplitęs tarp paauglių?

– Pasiremsiu 2019 m. vykdyto Alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo Europos mokyklose tyrimo (ESPAD) duomenimis. Džiugina tyrimo metu nustatytas faktas – alkoholio vartojimas tarp 15–16 metų mokinių yra mažiausias per 25 metus.

Tačiau net 28 proc. tyrime dalyvavusių Lietuvos mokinių per paskutines 30 dienų iki apklausos bent kartą buvo išgėrę 5 standartinius alkoholio vienetus vienu metu, t.y. nesaikingai vartojo alkoholį, kas tokiame jauname amžiuje yra ypatingai pavojinga. O 19 proc. apklaustų Lietuvos mokinių bent 1–2 kartus per savo gyvenimą buvo bandę vartoti narkotikus.

– Papasakokite apie AI programą plačiau. Kaip ji veikia?

– Nacionaliniu mastu AI programa pradėta diegti 2018 m. Ją sudaro trys dalys: pradinis pokalbis, kuris yra skirtas kontakto užmezgimui, 8 val. praktinių užsiėmimų, skirtų aktyviai veiklai, diskusijoms, patirčių pasidalijimui bei refleksijoms, ir baigiamasis pokalbis. Dalyvavimas AI programoje gali būti savanoriškas arba įpareigojantis (kaip administracinio poveikio ar vaiko minimalios priežiūros priemonė).

AI programos vykdymą organizuoja asmens gyvenamosios vietos savivaldybės teritorijoje veikiantis visuomenės sveikatos biuras arba kitos savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, teikiantis visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas pagal savivaldybių bendradarbiavimo sutartį, kuris su pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis ar švietimo pagalbos tarnybomis derina su AI programos vykdymu susijusius klausimus.

NTAKD yra atsakingas už AI programos kokybės užtikrinimą bei specialistų, vykdančių AI programą, kompetencijų tobulinimą.

NTAKD periodiškai organizuoja mokymus bei supervizijas specialistams, siekiant jiems suteikti teorinių ir praktinių žinių bei įgūdžių, kaip efektyviai dirbti su 14–21 metų amžiaus jaunais asmenimis, kurie eksperimentuoja, nereguliariai vartoja psichoaktyviąsias medžiagas.

2022 m. NTAKD suorganizavo 2 mokymus, kuriuos baigė ir įgijo teisę dirbti pagal ankstyvosios intervencijos programą 53 specialistai. 2 savivaldybių visuomenės sveikatos biurai su NTAKD pagalba suorganizavo mokymus savo specialistams, kuriose teisę vesti AI programą įgijo 40 specialistų. Taip pat buvo organizuotos 2 supervizijos specialistams, vedantiems ankstyvosios intervencijos programos užsiėmimus. Jose dalyvavo 27 specialistai.

2022 m. AI programa buvo įgyvendinama 44 iš 60 savivaldybių. Lyginant su 2021 m., pastebimos teigiamos tendencijos – AI programą įgyvendino 3 savivaldybėmis daugiau nei prieš metus.

– Kokie rezultatai? Ar sumažėja jaunuolių polinkis į psichoaktyvias medžiagas?

– 2022 m. AI programos užsiėmimus pradėjo lankyti 657 jaunuoliai, iš jų 539 (82 proc.) sėkmingai baigė AI programą.

Dalyvavimas AI programoje ne tik pagilino jaunuolių žinias, pakeitė požiūrį, bet ir teigiamai paveikė jų ketinimus keisti savo elgesį.

64 proc. jaunuolių, kurie AI programoje dalyvavo dėl alkoholio vartojimo, sutiko, kad baigę AI programą ketina vartoti mažiau alkoholio, 53 proc. ketina nebevartoti alkoholio, 54 proc. ketina pakeisti savo gyvenimo būdą.

67 proc. jaunuolių, kurie AI programoje dalyvavo dėl narkotikų vartojimo, sutiko, kad baigę AI programą ketina vartoti mažiau narkotikų, 65 proc. ketina nebevartoti narkotikų, 59 proc. ketina pakeisti savo gyvenimo būdą.

– Galbūt turite duomenų, kaip apie AI programą atsiliepia joje dalyvavę jaunuoliai?

– Sveikatos biurai pateikė informaciją apie 552 jaunuolių, 2022 m. užpildytų dalyvių apklausos anketų rezultatus.

72 proc. į klausimą atsakiusių dalyvių liko patenkinti AI programa, o nepatenkinti buvo 6 proc.

62 proc. į klausimą atsakiusių dalyvių nurodė, kad rekomenduotų Programą savo draugams ar kitiems asmenims. Svarbu atkreipti dėmesį, kad tik 10 proc. dalyvių nurodė, kad nerekomenduotų šios programos kitiems.

57 proc. į klausimą atsakiusių jaunuolių, kurie AI programoje dalyvavo dėl alkoholio vartojimo, sutiko, kad dalyvavimas AI programoje buvo svarbus jiems asmeniškai.

Dauguma jaunuolių sutiko, kad dalyvaudami AI programoje įgijo daugiau žinių apie alkoholio vartojimo pasekmes (75 proc.), kur kreiptis profesionalios pagalbos, jei iškiltų problemų dėl alkoholio vartojimo (77 proc.).

Dalyvavimas AI programoje pakeitė 56 proc. į klausimą atsakiusių jaunuolių požiūrį į alkoholio vartojimą.

Tarp jaunuolių, kurie į AI programą pateko dėl narkotikų vartojimo, 58 proc. atsakiusiųjų į klausimą pritarė, kad dalyvavimas AI programoje buvo svarbus jiems asmeniškai.

76 proc. šių jaunuolių sutiko, kad dalyvaudami AI programoje įgijo daugiau žinių apie narkotikų vartojimo pasekmes, 76 proc. dabar žinotų, kur kreiptis profesionalios pagalbos, jei iškiltų problemų dėl narkotikų vartojimo.

Dalyvavimas AI programoje pakeitė 64 proc. į klausimą atsakiusių dalyvių požiūrį į narkotikų vartojimą.

Skaitykite daugiau: https://www.lrytas.lt/sveikata/medicinos-zinios/2023/03/09/news/papasakojo-kur-ieskoti-pagalbos-jei-atsiranda-baime-kad-paauglys-taps-priklausomas-nuo-alkoholio-arba-narkotiku-26367815

NTAKD info.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: