Švietimo, mokslo ir sporto ministerija pristato Mokinių įvairovei atvirų grupių, klasių sudarymo ir ugdymo organizavimo jose tvarkos ir finansavimo sąlygų aprašo projektą ir kviečia suinteresuotas visuomenės grupes teikti pastabas ir pasiūlymus jam tobulinti.

Rengiantis nuo 2024-ųjų plėtoti įtrauktį visose šalies mokyklose, jau nuo kitų mokslo metų, t. y. 2023-ųjų rugsėjo, savivaldybių mokyklose planuojama įsteigti apie 100 pilotinių įtraukiųjų, kitaip – atvirųjų klasių, kuriose bus įgyvendinami skirtingi įtraukiojo ugdymo modeliai ir priemonės.

Visuomenės pastaboms pristatomas aprašo projektas nustato mokinių įvairovei atvirų grupių ir klasių sudarymo požymius, veiklos principus, ugdymo jose įgyvendinimo modelius, švietimo įstaigos, jos savininko teises ir pareigas.

Atvirosios klasės tikslas – sudaryti sąlygas įvairių ugdymosi poreikių turinčių mokinių įtraukčiai į ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas įgyvendinančias švietimo įstaigas, jose užtikrinant visiems vaikams / mokiniams jų galias ir gebėjimus atitinkantį ugdymą.

Atsižvelgus į visuomenės pastabas ir pasiūlymus ir patvirtinus Mokinių įvairovei atvirų grupių, klasių sudarymo ir ugdymo organizavimo jose tvarkos ir finansavimo sąlygų aprašą, bus skelbiamas konkursas savivaldybėms įgyvendinti pilotinius įtraukiųjų klasių modelius savo mokyklose.

Atvirųjų klasių aprašo projektas skelbiamas čia.

Pastabų ir pasiūlymų laukiama iki vasario 23 d. el. paštu daiva.vaisnoriene@smsm.lt.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: