Kauno apylinkės teismo Kauno rūmuose paskelbtas nuosprendis baudžiamojoje byloje, kurioje anksčiau neteistas kaunietis M. S. pripažintas kaltu dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti. Įrodyta, jog legaliai veikusioje parduotuvėje, kuriai vadovavo kaltinamasis M. S., pardavinėtuose iš kanapių pagamintuose CBD produktuose narkotinių medžiagų kiekis buvo didesnis nei leistinas.

Įrodyta, jog M. S., turėdamas tikslą parduoti ar kitaip platinti narkotines medžiagas, nuo 2022 m. rugsėjo 8 d., bet ne vėliau kaip iki 2022 m. lapkričio 21 d., savo vadovaujamame kioske MB „Lama Kush“ Kaune laikė, platino (prekiavo) augalinės kilmės narkotines medžiagas, kuriose narkotinių medžiagų kiekis buvo didesnis nei leistinas.

Teisiamojo posėdžio metu apklaustas M. S. kaltu neprisipažino ir nurodė, jog visas prekes buvo legaliai įsigijęs iš kitos įmonės, o prieš jas užsakant, gaudavo visus laboratorijos tyrimus ir juos peržiūrėdavo, kad tetrahidrokanabinolio kiekis neviršytų 0,2 procento. M. S. nurodė, jog produktuose, kuriuose narkotinių medžiagų kiekis buvo viršytas, jie taip pat buvo gavę dokumentus – užsienyje atliktų laboratorinių tyrimų duomenis (sertifikatus), tačiau juose buvo parašyta, jog tetrahidrokanabinolio kiekis nėra viršijęs numatytos normos. M. S. teismui taip pat nurodė, kad prieš užsakant produktą tiekėjo visada paprašydavo sertifikatų ir nuolat domėjosi įstatymais, turėjo laboratorijų tyrimus, praktikoje matė, kad to pakanka.

Nors M. S. savo kaltės dėl jam pareikštų kaltinimų nepripažino, tačiau jo kaltė įrodyta ikiteisminio tyrimo metu surinktais ir teisme ištirtais įrodymais. Kaip nustatyta byloje surinktų įrodymų visuma, M. S. iš viso laikė ir platino (prekiavo) 30,23 g  narkotinės medžiagos - kanapių (antžeminių dalių), delta-9-tetrahidrokanabinolio kiekis jose nuo 0,26 procentų iki 0,53 procentų, ką patvirtina ir specialisto išvada bei teisiamojo posėdžio metu gauti specialistės paaiškinimai.

Teismas, pripažindamas M. S. kaltu ir pasisakydamas dėl jo kaltės, pažymėjo, kad jis teismui nurodė, kad buvo susipažinęs tiek su laboratorinių tyrimų sertifikatais bei juose esančia informacija ne tik dėl tetrahidrokanabinolio koncentracijos, bet ir su ten pat esančia informacija apie tai koks tyrimo metodas buvo taikomas, taip pat su teisės aktų reikalavimais, keliamais gaminių su pluoštinėmis kanapėmis prekybai, konkrečiai dėl leidžiamo tetrahidrokanabinolio kiekio ir tyrimo leistino metodo. Tokie parodymai patvirtino, kad M. S. žinojo apie tai, kokiu būdu buvo atlikti tyrimai, skirti nustatyti narkotinių medžiagų koncentraciją ir tai, kad tokie tyrimai nėra leistini.

„Taigi, kaltinamasis žinojo Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymą bei dėl to suprato, kad tetrahidrokanabinolio kiekis ir jo koncentracijai nustatyti nebuvo vadovautasi tuo metodu, kuris yra numatytas tiesiogiai taikomame Europos Sąjungos teisės akte. Toks reguliavimas reiškia, kad tol, kol nėra atlikta tyrimų taikant imperatyviai numatytą tyrimo metodą ir nėra gauta rezultatų, patvirtinančių, kad tetrahidrokanabinolio koncentracija neviršija leistinos ribos, visos kanapės yra laikomos tiesiog narkotine medžiaga ir jų apyvarta draudžiama.“ – apkaltinamajame nuosprendyje pažymėjo Kauno apylinkės teismo teisėjas Arūnas Purvainis.

2024 m. vasario 22 d. Kauno apylinkės teismo nuosprendžiu M. S. pripažintas kaltu dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti (Baudžiamojo kodekso 260 str. 1 d.), jam skirta 2 metų ir 2 mėnesių terminuota laisvės atėmimo bausmė.

Kartu su šiuo nuosprendžiu Kauno apylinkės teisme priimta nutartis pranešti Kauno apygardos prokuratūrai apie tai, jog nagrinėjant šią bylą paaiškėjo, kad įmonė ir ją atstovavę asmenys, pardavinėję M. S. įmonei produktus ir rėmęsi tokiais pačiais sertifikatais, galėjo taip pat padaryti nusikalstamą veiką pagal BK 260 str. požymius.

Kauno apylinkės teismo inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: