Pirmą kartą Lietuvos kariuomenėje vyksta bazinis šarvuotojo visureigio JLTV vairuotojo kursas profesinės ir nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos (NPPKT) kariams. Gegužės 27 – birželio 21 d. Brg. gen. Povilo Plechavičiaus poligone vykstančio kurso vienas iš siekinių – kariams, turintiems B kategorijos vairuotojo pažymėjimą suteikti reikalingų teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, karinėse ir civilinėse teritorijose valdyti C kategorijos transporto priemonei priskiriamą šarvuotąjį visureigį JLTV. Šis kursas organizuojamas siekiant amortizuoti Lietuvos kariuomenėje vis labiau augantį karių ir atsargos karių, turinčių teisę vairuoti C1, C ir traktorių kategorijoms priskirtas transporto priemones poreikį, atsirandantį įsigyjant vis daugiau taktinių ir logistinių transporto priemonių (TLTP). Beveik keturių savaičių trukmės kurse, kariams siekiantiems įgyti teisę vairuoti šarvuotąjį visureigį JLTV yra suteikiamos teorinės žinios ir formuojami praktiniai įgūdžiai užtikrinantys saugų dalyvavimą viešajame eisme. 

JLTV vairuotojo kurso organizavimas kariuomenei teikia visokeriopą naudą: pirmiausiai Lietuvos kariuomenės pajėgumais užpildomas vairuotojų bei jų rezervo poreikis vairuoti taktines transporto priemones, o tai didina Lietuvos kariuomenės manevringumą ir lankstumą išnaudojant visus galimus žmogiškuosius resursus. Pabaigus mokymus ir testavimą taktinėmis transporto priemonėmis gali disponuoti ne tik profesinės karo tarnybos kariai, bet lygiagrečiai tokia teisė suteikiama ir NPPKT kariams. Taip pat pažymėtina, kad JLTV taikos metu daugiausia važinėjama mokomuosiuose poligonuose, o esant poreikiui dalyvauti viešajame eisme paprastai važiuojama kolonomis, todėl karius parengus vairuoti JLTV ir išdavus tai patvirtinantį dokumentą, jie įgys teisę dalyvauti viešajame eisme. 

2024 m. Lietuvos Respublikos Seimas siekdamas sudaryti sąlygas kariuomenei užtikrinti reikiamo skaičiaus rezervo karių – karinei įrangai priskiriamų taktinių ir logistinių transporto priemonių ar jų junginių su priekabomis vairuotojų – parengimą, nustatė saugaus eismo automobilių keliais įstatymo reguliavimą, kuriuo krašto apsaugos sistemos institucijos įgalintos rengti karius, turinčius teisę vairuoti B kategorijos motorines transporto priemones, juos egzaminuoti ir suteikti jiems teisę vairuoti TLTP. 

Kariams teisė vairuoti TLTP suteikiama neatsižvelgiant į šių transporto priemonių ar jų junginių su priekabomis kategoriją. Toks reguliavimas atitinka kariuomenės poreikius ir sudaro sąlygas kariuomenei pasirengti reikiamą kiekį karių (rezervo karių) – vairuotojų, gebančių tinkamai valdyti atitinkamas TLTP. 

 

Lietuvos kariuomenės inf.  

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: