Sausio 17-19 d. Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Valdemaras Rupšys lankosi Belgijoje, kur susitiks su JAV ir vyriausiuoju NATO pajėgų Europoje vadu (angl. U.S. European Command and Supreme Allied Commander, SACEUR) generolu Christopher G. Cavoli ir NATO vyriausios jungtinių pajėgų Europoje vadavietės (SHAPE) štabo viršininku admirolu Joachim Rühle bei dalyvaus NATO karinio komiteto posėdyje.

Dvišalio susitikimo metu sausio 17 d. gen. ltn. V. Rupšys ir gen. C. Cavoli aptars gynybos planus Lietuvai, karinių pajėgumų planavimą ir stiprinimą, NATO karinės paramos atvykimo klausimus, jei to prireiktų krizės atveju. Taip pat bus aptarta saugumo situacija regione ir paramos Ukrainai klausimai. Vėliau vyksiančiame trijų Baltijos valstybių ir Lenkijos kariuomenės vadų susitikime su SACEUR gen. C. Cavoli bus aptariamas platesnis ir visoms susitikimo pusėms svarbus klausimas – regiono gynybos planai.

Sausio 18-19 d., Briuselyje, Lietuvos kariuomenės vadas dalyvaus NATO karinio komiteto posėdyje, kuriame 30 NATO šalių kariuomenių vadai kartu su Švedijos ir Suomijos atstovais aptars strateginius Aljanso ir tarptautinio saugumo klausimus. Karinio komiteto posėdžiui vadovaus NATO karinio komiteto pirmininkas admirolas Rob Bauer, suplanuotos 6-ios sesijos, kurių metu bus aptariami NATO vadovavimo ir oro gynybos konceptai, operacinis ir taktinis gynybos planavimas, tarptautinės operacijos.

Generolas Philippe Lavigne, vyriausiasis NATO karinių pajėgų transformacijai vadas (angl. Supreme Allied Commander Transformation, SACT), vadovaus sesijai, kuriuos metu bus aptarta karo Ukrainoje eiga, NATO pasirengimas atremti dabarties ir ateities iššūkius remiantis kelių dimensijų operacijomis, skaitmenine transformacija ir sąveikumu. Tuo tarpu gen. C. Cavoli moderuos 3-iąją sesiją, kurios metu pristatys naujausią informaciją apie Aljanso įgyvendinamą Euroatlantinės erdvės atgrasymo ir gynybos koncepciją. Koncepcija glaudžiai susieja nacionalinius planus su NATO kariniais planais ir atsižvelgia į grėsmes bei iššūkius, būdingus tam tikriems regionams ir funkcinėms sritims. Paskutinės sesijos metu bus aptarta nepertraukiama NATO parama Ukrainai.

Briuselyje taip pat suplanuoti dvišaliai gen. ltn. V. Rupšio susitikimai su Švedijos kariuomenės vadu generolu Micael Bydén, Prancūzijos kariuomenės vadu generolu Pierre Schill ir Islandijos užsienio reikalų ministerijos Saugumo ir gynybos direktorato generaliniu direktoriumi, vykdančiu ir kariuomenės vado funkcijas, Jónas G. Allansson.

NATO Karinis komitetas (angl. Military Committee, pranc. Comité militaire) renkasi du kartus per metus NATO būstinėje Briuselyje, o kartą per metus konferenciją surengia sąjungininkų valstybė narė. Kasdieninis komiteto darbas NATO būstinėje Briuselyje vykdomas nuolatinių karinių atstovų iš visų Aljanso šalių.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: