Konkurencijos tarybos sprendimas pripažinti Lietuvos vaistinių asociaciją (LVA) ir jos nares „Benu“, „Eurovaistinę“ bei „Gintarinę vaistinę“ 2017 metais pažeidus konkurencijos teisę – absoliučiai nepagrįstas. 2017 m. įprastine tvarka teisėkūros procesuose teisėtai dalyvavusi LVA su asociacijos narėmis nevykdė jokių neteisėtų susitarimų ir nepažeidė konkurencijos teisės.

Todėl šios dienos Konkurencijos tarybos sprendimą vertiname kaip prasilenkiantį su Lietuvoje ir Europos Sąjungoje nustatytomis teisinio reguliavimo normomis. Šį sprendimą bei skirtas finansines sankcijas LVA ginčys teismine tvarka. Kadangi konkurencijos teisei nenusižengėme, neturime nė mažiausio pagrindo abejoti, kad galutinis teismo sprendimas bus palankus mums.

Konkurencijos taryba, vykdydama puspenktų metų trukusį tyrimą, priėjo išvados, kad LVA ir jos narės 2017 metais neva sudarė neteisėtą susitarimą, siekdamos netiesiogiai nustatyti naujus kompensuojamųjų vaistų antkainius ir apriboti konkurenciją šiais antkainiais.

Tai – netiesa. Jokių neteisėtų susitarimų nebuvo.  LVA siūlymai, 2017 metais pateikti valdžios institucijoms, buvo parengti pagal viešus rinkos duomenis, nesikeičiant komerciškai jautria ar konfidencialia informacija tarp LVA narių. Šiuos siūlymus asociacijos vardu teikėme preciziškai laikydamiesi teisės aktų, užtikrinančių asociacijų dalyvavimą teisėkūros procesuose.

Kompensuojamųjų vaistų antkainių pakeitimus 2017 m. apskritai inicijavo pati Sveikatos apsaugos ministerija (SAM), o ne LVA ar asociacijai priklausantys vaistinių tinklai. Šiam klausimui spręsti ministerijoje buvo sudaryta darbo grupė, į kurią kartu su pacientų organizacijomis, valstybinių įstaigų ir kitų organizacijų atstovais buvo pakviesta ir LVA. Šioje grupėje dalyvavome tik stebėtojo teisėmis, sprendimų priėmimo procesuose dalyvauti negalėjome.

Dalyvaudami darbo grupėje, pagal LVA narių skaičiavimus, kurie buvo paremti viešai prieinamais visos rinkos duomenimis, parengėme bendrą LVA pasiūlymą. Šis pasiūlymas niekaip neribojo vaistinių konkurencijos, o diskusijos tarp LVA narių vyko griežtai laikantis konkurencijos taisyklių. Parengtą LVA siūlymą pateikėme ministerijos darbo grupei – tai įprastas asociacijos dalyvavimas teisėkūros procese, niekaip nepažeidžiantis konkurencijos teisės. Mūsų pasiūlytas vaistų antkainių modelis SAM darbo grupėje buvo atmestas.

Kitaip tariant, esami kaltinami tuo, jog dalyvaudami teisėkūros procese pateikėme bendrą asociacijos siūlymą, prieš tai surinkę narių pozicijas ir jas apibendrinę. Natūralu, kad dalyvaudami SAM sudarytoje darbo grupėje teikėme savo poziciją, nes asociacijos tikslas yra atstovauti savo narių interesams teisėkūros procesuose. Pabrėžiu, kad Lietuvos vaistinių asociacija dalyvavo, dalyvauja ir toliau dalyvaus visuose valstybinių institucijų darbo grupėse, kur yra kviečiama ir kur sprendžiami klausimai, galintys paliesti Lietuvos vaistinių veiklą.

Todėl šis Konkurencijos tarybas sprendimas aktualus ne tik mūsų sektoriui. Po jo iškyla aktualus klausimas, kaip ateityje turės dirbti visos verslo interesams atstovaujančios asociacijos, kaip jos galės užtikrinti savo konstitucinę teisę dalyvauti teisėkūros procesuose, jei jų apibendrintų siūlymų teikimas gali būti laikomas konkurencijos teisės pažeidimu.

Lietuvos vaistinių asociacijos (LVA) pirmininkė Kristina Nemaniūtė-Gagė

 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: