Konstituciniame Teisme visuomenei pristatyta Lietuvos banko išleista kolekcinė moneta, skirta Lietuvos Valstybės Konstitucijos 100-mečiui. 50 eurų aukso moneta išleidžiama 3 000 vnt. tiražu. Oficiali monetos išleidimo data – rugsėjo 6 d.

„Naujoji aukščiausios prabos kolekcinė aukso moneta, sverianti ketvirtadalį uncijos, įamžina Lietuvos Valstybės Konstitucijos šimtmetį. Prieš 100 metų, 1922 m. rugpjūčio 1 d., Steigiamasis Seimas priėmė pirmąją nuolatinę Konstituciją, ji įtvirtino nepriklausomą, demokratinę Lietuvos Respubliką“, – sako Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gedminas Šimkus.

Anot G. Šimkaus, šios sukakties svarbą atskleidžia ir tai, kad jai dedikuota būtent aukso moneta. Lietuvos bankas aukso monetas leidžia gana retai: iš 139 kolekcinių litų ir eurų monetų, leidžiamų nuo 1993 m., tik 20 monetų, įskaitant ir naująją monetą, – auksinės.  

„Šimtmetį sukakusioje modernioje Vakarų valstybių teisinėmis tradicijomis paremtoje nepriklausomos Lietuvos Valstybės Konstitucijoje, kurią įprasmina naujoji kolekcinė moneta, atsiskleidė lietuvių tautos noras ir ryžtas gyventi nepriklausomoje Lietuvoje, socialiniai ir politiniai siekiai, joje daug dėmesio buvo skirta žmogaus teisėms ir laisvėms, įtvirtinta demokratinė konstitucinė santvarka. Šimtametės Lietuvos konstitucionalizmo tradicijos yra dabartinės 1992 metų Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindas ir jos kūrėjų įkvėpimo šaltinis“, – sakė Konstitucinio Teismo pirmininkė Danutė Jočienė.

1922 metų Konstituciją sudarė preambulė ir 108 straipsniai, suskirstyti į 15 skyrių. Pirmajame jos paragrafe buvo aiškiai pasakyta, kad „Lietuvos Valstybė yra nepriklausoma demokratinė Respublika. Suvereninė valstybės valdžia priklauso Tautai.“ Aukščiausioji valdymo institucija buvo Seimas, o vykdomoji valdžia teko Ministrų Kabinetui ir Seimo renkamam Prezidentui. Ši Konstitucija galiojo iki 1928 metų, kai Antanas Smetona po 1926 m. gruodžio 17 d. įvykusio perversmo paskelbė naują Konstituciją.

50 eurų aukso monetos, skirtos Lietuvos Valstybės Konstitucijos 100-mečiui, reverse simbolių kalba perteikiami Lietuvos Valstybės Konstitucijoje įtvirtinti demokratiniai valstybės kūrimo pamatai. Monetos averse – stilizuotas Lietuvos Respublikos herbo simbolis Vytis, žemiau jo – nominalas, viršuje puslankiu užrašyta „LIETUVA“. Monetos dizainą sukūrė dailininkas Egidijus Rapolis, ją nukaldino UAB „Lietuvos monetų kalykla“. Monetą lydinčios skrajutės tekstą parašė istorikas dr. Saulius Kaubrys.

Kolekcinę monetą, skirtą Lietuvos Valstybės Konstitucijos 100-mečiui, nuo rugsėjo 6 d. galima įsigyti Lietuvos banko kasose Vilniuje ir Kaune bei e. parduotuvėje monetos.lb.lt.

LR Konstitucinio teismo inf. ir nuotr. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: