Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) 2023 m. kovo 29 d. administracinėje byloje, kurioje ginčas kilo dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau – Departamentas) nutarimo „Taikyti ekonomines sankcijas UAB „Kalnapilio-Taurė grupė“ už Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimus“ (toliau – Nutarimas), kuriuo nutarta skirti pareiškėjui 2 896 Eur baudą, teisėtumo ir pagrįstumo, priėmė sprendimą patenkinti pareiškėjo apeliacinį skundą.

Skundžiamame Nutarime konstatuota, kad pareiškėjas, pasirinkęs nealkoholinį alų „Tauras Tradicinis nealkoholinis“ apipavidalinti panašiai kaip alkoholinis alus „Tauras Tradicinis“, nealkoholinio alaus „Tauras Tradicinis nealkoholinis“ reklamoje tęsdamas alkoholinio alaus „Tauras Tradicinis“ reklamos tematiką, nealkoholinio alaus „Tauras Tradicinis nealkoholinis“ reklamoje naudodamas grafinio prekių ženklo Tauras. Vyrų. Pelnytai. Jau 160 metų“ įgarsinimą, pažeidė Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymą (toliau – Įstatymas), t. y. netiesiogiai skleidė draudžiamą alkoholio reklamą.

Pirmosios instancijos teismas atmetė pareiškėjo skundą, sutikdamas su Departamento pozicija, kad pareiškėjo skleista nealkoholinio alaus „Tauras Tradicinis nealkoholinis“ reklama buvo daromas poveikis vidutinio vartotojo pasirinkimui įsigyti ir vartoti alkoholinį alų „Tauras Tradicinis“.

LVAT teisėjų kolegija, išnagrinėjusi pareiškėjo apeliacinį skundą, nurodė, kad nei Įstatymas, nei kiti ginčo teisinius santykius reglamentuojantys teisės aktai nedraudžia nealkoholinių gėrimų reklamos. LVAT, taikydamas pirmojo įspūdžio efekto ir vidutinio vartotojo kriterijus nealkoholiniam alui kaip savarankiškai produkcijai, kuri Lietuvos rinkoje jau yra gerai žinoma ir vidutinio vartotojo atpažįstama, padarė išvadą, kad Departamentas, detaliai aprašydamas nealkoholinio alaus „Tauras Tradicinis nealkoholinis“ ir alkoholinio alaus „Tauras Tradicinis“ skardinių apipavidalinimo, dizaino, užrašų panašumus, nustatęs alkoholinio alaus „Tauras Tradicinis“ reklamos tematikos tęstinumą nealkoholinio alaus „Tauras Tradicinis nealkoholinis“ reklamoje, nepagrindė to, kad dėl šių panašumų reklamuojant nealkoholinį alų „Tauras Tradicinis nealkoholinis“ buvo netiesiogiai didinamas pareiškėjo gaminamo ir platinamo alkoholinio alaus „Tauras Tradicinis“ žinomumas.

LVAT teisėjų kolegijos vertinimu, Departamentas Nutarime apsiribojo tik hipotetiniu teiginiu, kad pareiškėjui, reklamuojant nealkoholinį alų „Tauras Tradicinis nealkoholinis“, kartu buvo reklamuojamas ir alkoholinis alus „Tauras Tradicinis“. LVAT atkreipė dėmesį, kad byloje taip pat nebuvo įrodyta, kad vidutinio vartotojo turimos vartojimo patirtys yra susiformavusios tik alkoholinio alaus „Tauras Tradicinis“ atžvilgiu. LVAT teisėjų kolegija konstatavo, kad neturi pagrindo sutikti su pirmosios instancijos teismu ir Departamentu, jog vidutiniam vartotojui pamačius nealkoholinio alaus „Tauras Tradicinis nealkoholinis“ reklamą, tokiu būdu netiesiogiai buvo skatinama įsigyti ir vartoti būtent alkoholinį alų „Tauras Tradicinis“.

Konstatavusi, kad Departamentas, priėmęs Nutarimą, neįrodė, jog nealkoholinio alaus „Tauras Tradicinis nealkoholinis“ reklama yra alkoholio reklama, kad ji skatina įsigyti ar vartoti alkoholio produktus ir kad ji yra susijusi su pareiškėjo komercine, ūkine ir finansine veikla alkoholinių produktų srityje, LVAT teisėjų kolegija sprendimu tenkino pareiškėjo apeliacinį skundą, panaikino pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priėmė naują sprendimą – pareiškėjo skundą patenkino ir Nutarimą panaikino.

Administracinės bylos Nr. eA-237-968/2023.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo inf.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: