Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė Europos lyčių lygybės instituto diskusijoje pristatė Lietuvos pasiekimus ir iššūkius lyčių lygybės srityje.  

„Sukurti stiprią ir atsparią visuomenę galime tik sukurdami lygias galimybes visiems mūsų žmonėms išpildyti savo potencialą, atsiskleisti ir pasiekti užsibrėžtus tikslus, nepaisant jų lyties, rasės, įsitikinimų ar pažiūrų, negalios, socialinės padėties ar amžiaus. Didžiausia tiek socialinė, tiek ekonominė nauda valstybei pasiekiama tada, kai kuriama teisinga ir lygiateisė visuomenė. Džiaugiuosi, kad Europos lyčių lygybės instituto Lyčių lygybės indeksas rodo, jog judame teisinga linkme – 2023 metais lyčių lygybės indeksas išaugo iki 64,1 balo, lyginant su tuo, kad 2022 m. buvome surinkę 60,6 balo “, – susitikime sakė ministrė M. Navickienė.   

Pasak ministrės M. Navickienės, Lietuvoje įgyvendinamas Lygių galimybių visiems principas padeda mums siekti geresnių lyčių lygybės rezultatų. Valdžios institucijos, rengdamos teisės aktus ar formuodamos viešąją politiką, privalo atsižvelgti į šio principo užtikrinimą. 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija yra šio horizontaliojo principo koordinatorė, stebinti įgyvendinimo pažangos rodiklius, teikianti ekspertinę pagalbą kitoms ministerijoms ir skatinanti tarpinstitucinį bendradarbiavimą įgyvendinant horizontalųjį principą.  

„Nepaisant akivaizdžios pažangos, vis dar susiduriame su tam tikrais iššūkiais. Pavyzdžiui, vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumu, stereotipais ir lyčių kliūtimis įvairiose srityse. Moterys vis dar nepakankamai atstovaujamos politiniame gyvenime, taip pat susiduriama su neapmokamo priežiūros darbo problema, dėl kurios moterys negali pakankamai laiko skirti savišvietai ar išsilavinimui. Visuomenėje vis dar vyrauja stereotipai apie moteris ir vyrus, kurie labai prisideda prie lyčių nelygybės. Stereotipų keitimas ir visuomenės švietimas yra vienas iš veiksmingiausių ilgalaikių būdų prisidėti prie lyčių lygybės“, – susitikime sakė ministrė M. Navickienė.   

Ministrė M. Navickienė Europos lyčių lygybės instituto ekspertams pristatė, kad 2024 m. bus finansuojamas NVO projektas, kurio tikslas – šviesti visuomenę moterų neapmokamo priežiūros darbo tema, skelbti faktais ir duomenimis pagrįstą analitinę informaciją apie moterų neapmokamą priežiūros darbą, keisti visuomenės požiūrį į jį.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inf. 
 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: