Prasidėjus naujiems mokslo metams, portalas jonavoszinios.lt sulaukia įvairių paklausimų iš tėvų apie Jonavos rajono ugdymo įstaigų veiklos organizavimą, vaikų ugdymą ir panašiai. Šį kartą redakciją pasiekė mamos Kristinos klausimas apie Justino Vareikio progimnaziją. Moteris tvirtina, kad tėvai neįleidžiami į mokyklą. Jonavos rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyrius pateikia mamai atsakymą dėl situacijos, o progimnazijai siūlo peržiūrėti taisykles.

„Jonavoje yra daug mokyklų, bet tik į vieną negali patekti tėvai. Kodėl neleidžiama savo mažųjų palydėti iki klasės? Kalba eina apie Justino Vareikio progimnaziją. Tėvai neįleidžiami į mokyklą, turi laukti vaikų lauke, palydėti iki klasės taipogi negalima. Ar mes raupsuoti?“, - rašo Kristina. 

Jonavos rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, reaguodami į mokinio, lankančio Jonavos Justino Vareikio progimnaziją, mamos užklausimą, išanalizavo susiklosčiusią situaciją bei pateikia atsakymą. 

„Informuojame, kad pagal pateiktą progimnazijos administracijos informaciją, įstaigos darbuotojai vadovaujasi Jonavos Justino Vareikio progimnazijos darbo tvarkos taisyklių (patvirtintos progimnazijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-94) 76 ir 76.1 punktais, kuriuose išdėstyta ugdymo organizavimo tvarka: "Tėvai (globėjai, rūpintojai) į mokyklos patalpas gali įeiti tik išskirtiniais atvejais, iš anksto užsiregistravę ir suderinę savo atvykimo laiką su konkrečiu mokyklos darbuotoju. PUG ir pirmųjų klasių mokiniams skiriamas dviejų savaičių adaptacinis laikotarpis, kurio metu tėvams (globėjams, rūpintojams) suteikiama teisė vaiką ryte palydėti iki klasės (rūbinės), o po pamokų  pasiimti iš klasės (rūbinės)“. Tėvai apie progimnazijos darbo tvarkos taisykles informuoti. 

Mokyklos darbo tvarkos taisyklių 76 ir 76.1 punktai buvo įtraukti ekstremalios situacijos metu. 2022 m. rugpjūčio 30 d. Mokyklos tarybos posėdyje (protokolo Nr. DV1-7) taisyklės buvo aptartos ir priimtas nutarimas toliau laikytis šių punktų, nes nuo 2022 m. rugsėjo 1 d., padidėjus mokinių skaičiui, mokykla turi užtikrinti visokeriopą mokinių saugumą.

Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu ekstremali situacija atšaukta, progimnazijos administracijai siūloma peržiūrėti jų darbo tvarkos taisykles, ką įstaigą planuoja daryti 2022 m. spalio mėnesį Mokyklos tarybos posėdyje“, - rašoma pateiktame atsakyme.

 

 

 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: