Spalio 15 d. prasidėjus medžioklės su varovais sezonui, Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai primena medžiotojams kokių taisyklių ir reikalavimų svarbu laikytis. Medžioklės varant truks iki sausio 31 d. 

Šios medžioklės nuo paprastų skiriasi tuo, kad per jas varovai medžiojamuosius gyvūnus link medžiotojų varo su medžiokliniais šunimis ar be jų. Dažnai medžiotojai stovi ant žemės arba tam skirtuose bokšteliuose, medžiotojų linijoje ar jos flanguose ar kitose vietose, kur gali pasirodyti medžiojamieji gyvūnai. Medžiotojų, varovų ir šunų skaičius neribojamas.  

Tokioje medžioklėje dalyviai išsidėsto tam tikru atstumu. Nesilaikant saugaus atstumo ir saugaus elgesio medžioklėje reikalavimų, kyla reali grėsmė sužeisti medžioklės dalyvius. Taigi Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai primena, kad medžiotojams privalu laikytis Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių.  

Šių metų balandžio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo pakeitimams asmenims išduodami tik elektroniniai leidimai laikyti ar nešiotis ginklus, todėl tikrindami medžiotojus pareigūnai prašys pateikti leidimo laikyti ar nešiotis ginklus leidimo numerį, kad galėtų įsitikinti, ar jis galioja. Taip pat bus tikrinama ar medžiotojai laikosi saugaus elgesio medžioklėje reikalavimų.   

Pagrindiniai reikalavimai medžioklėje su varovais   

Medžioklėje su varovais dalyvaujantys medžiotojai su savimi privalo turėti medžiotojo bilietą. Jame turi būti žyma apie ne seniau kaip prieš 3 metus atliktus saugaus elgesio medžioklėje žinių ir praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimo rezultatus (šis reikalavimas netaikomas 3 metus nuo teisės medžioti suteikimo), galiojančio leidimo laikyti (nešiotis) ginklą ir ginklo, kuriuo medžioja, pažymėjimus.  

Kad būtų užtikrintas saugus elgesys medžioklėje: 

 • medžiotojai privalo dėvėti ryškios (oranžinės, geltonos) spalvos viršutinius drabužius arba galvos apdangalus ar liemenes.  
 • varovai privalo dėvėti ryškios (oranžinės, geltonos) spalvos liemenes.   
 • medžioklėje su varovais dalyvaujantis šuo turi būti apvelkamas ryškios (oranžinės, geltonos) spalvos liemene arba jam uždedamas ryškios (oranžinės, geltonos) spalvos antkaklis, taip pat šuo gali būti pažymimas kitu ryškios (oranžinės, geltonos) spalvos elementu.    

Medžioklės vadovo atsakomybė prieš pradedant medžioti  

Kiekvienas medžioklės vadovas prieš pradėdamas medžioti privalo užtikrinti ir atlikti būtinas procedūras.

Pateikiame svarbiausiųjų sąrašą:    

 • dalyvaujančių medžiotojų bilietų patikrinimas;   
 • medžioklės lape turi įrašyti medžioklės datą, dalyvaujančių medžiotojų (tarp jų ir savo) vardų pirmąsias raides, pavardes, medžiotojų bilietų numerius; 
 • pasirūpinti pirmosios medicininės? pagalbos priemonėmis;  
 • parodyti visiems medžioklėje dalyvaujantiems medžiotojams šunis, kurie dalyvaus medžioklėje;  
 • priminti saugaus elgesio medžioklėje reikalavimus;   
 • asmenis, turinčius užsienio šalyse išduotus medžiotojo bilietui analogiškus dokumentus, supažindinti su Elninių žvėrių atrankinės medžioklės nuostatų ir Trofėjų apžiūros tvarkos aprašo reikalavimais;   
 • pranešti medžiotojams kiek ir kokių žvėrių ir paukščių bus medžiojama;   
 • paskirti varovų vadovą, supažindinti jį ir kitus medžioklės dalyvius su medžioklės tvarka, būdu, žvėrių ir paukščių varymo kryptimi, nustatyti rinkimosi vietą, laiką;   
 • užtikrinti, kad varovai vilkėtų ryškios (oranžinės, geltonos) spalvos liemenes;   
 • sustabdyti medžioklę esant nepalankioms oro sąlygoms, žmonių judėjimui ar susitelkimui medžioklės vietose, įvykus nelaimingam atsitikimui;   
 • nedelsiant (nesišalinant iš įvykio vietos) informuoti Aplinkos apsaugos departamentą apie medžioklės metu padarytus Medžioklės taisyklių pažeidimus;   
 • užtikrinti, kad būtų laikomasi veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimų.   

Kokie draudimai galioja medžiojant su varovais?  

Visiems medžiotojams primename, kad draudžiama organizuoti medžioklę varant tamsiuoju paros metu (praėjus daugiau kaip pusantros valandos po saulės nusileidimo ir likus daugiau kaip pusantros valandos iki saulės patekėjimo);   

 • draudžiama medžioti kanopinius žvėris visų dydžių šratais ir grankulkėmis;   
 • draudžiama medžioti visus kanopinius žvėris – lygiavamzdžių ginklų šoviniais didesniu kaip 45 m atstumu;   
 • medžioti kanopinius žvėris šoviniais, neturinčiais būtinos šaudmens energijos;   
 • draudžiama pasitraukti iš medžioklės vadovo nurodytos vietos, kol vyksta varymas;   
 • laukti pasirodančių medžiojamųjų gyvūnų medžiotojų linijoje leidžiama stovint arba sėdint, o šaudyti – tik stovint, išskyrus atvejį, kai šaunama iš medžioklės bokštelio, kurio kraštai, skirti ginklui atremti, yra ne žemiau nuo žemės paviršiaus kaip žmogaus ūgis;   
 • draudžiama varantiems medžiojamuosius gyvūnus medžiotojams neštis užtaisytus ginklus ir šaudyti į žvėris ir paukščius;   
 • draudžiama naudoti lygiavamzdžių medžioklinių ginklų apvaliąsias kulkas ir didesnius kaip 9 milimetrų skersmens šratus.  

Aplinkosaugininkai primena – susidūrus su neaiškumais nagrinėjant medžioklės taisykles ar teisės aktų pakeitimus, departamento specialistai gali padėti – konsultacijos teikiamos darbo dienomis bendruoju konsultacijų telefonu 8 700 02022 arba el. paštu konsultacijos@aad.am.lt.    

Informaciją apie medžioklės laikotarpius rasite Aplinkos apsaugos departamento parengtoje atmintinėje.

Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai primena, kad apie aplinkos apsaugos pažeidimus galima pranešti skubiosios pagalbos tarnybų telefono numeriu 112. Taip pat užfiksuotas nuotraukas ar vaizdo medžiagą, kai daromas pažeidimas, galima atsiųsti el. paštu info@aad.am.lt.   

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: