Su portalu jonavoszinios.lt susisiekė vieno iš dviejų Jonavos gimnazijų mokinio tėvas su prašymu, kad pasidomėtume, kaip yra vertinami gimnazistai tuomet, jei jie nelanko mokyklos dėl ligos. Rodos, kad sergantis mokinys neturėtų būti vertinamas, neturėtų gauti įvertinimo už kontrolinius ar namų darbus ir pan., bet jonavietis tvirtina, kad realybė yra visai kitokia.  

"Mieli mokytojai, iš kur Jūs tokie išradingi? Mano sūnus nelankė mokykloje pamokų, SIRGO COVIDU, darytas testas, buvo teigiamas, kreiptasi į šeimos gydytoją, o vietoje N raidelės įpyškinote 2 - kas tai? Ar nauja vertinimo, ar žymėjimo sistema, ar vaiko vidurkio mažinimas, ar pagaliau kerštas? Nu niekaip nesuprantama. Ir tas dvejetas paliekamas tolimesniam dalyko vertinime. Mokiausi, studijavau, bet su tokiu išradingumu neteko susidurti, o Jonavos gimnazijoj, aišku neįvardinsiu kurioje, bet taip yra. Norėčiau išsamesnio paaiškinimo dėl moksleivių žinių vertinimo, nes manau ir kitiems tėveliams taip pasitaiko. Ačiū", - rašo Antanas.

Vyriškis, laiške dėstydamas situaciją, nepanoro atskleisti, apie kurią Jonavos gimnaziją vyksta kalba, tad Antano laišką pateikėme ir Jonavos Senamiesčio, ir Jonavos  J. Ralio gimnazijoms bei sulaukėme jų atsakymų.

J. Ralio gimnazijos direktorė Zita Gudonavičienė:

Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijoje mokinių žinios ir pažanga vertinami, vadovaujantis  gimnazijos "Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu", patvirtintu 2020 m. rugpjūčio 24 d. direktoriaus įsakymu Nr. 1V-108. Tvarką galima rasti įstaigos interneto tinklalapyje www.jralio.lt skiltyje "Mokykla".

Apgailestaujame, kad iškilusi problema sprendžiama užduodant klausimą spaudoje, o ne kreipiantis į konkrečios mokyklos administraciją, klasės vadovą ar dalyko mokytoją.

Jeigu p. Antanas turi omenyje mūsų gimnaziją, maloniai kviečiame susisiekti su direktore telefonu 8349 35331

Jonavos Senamiesčio gimnazijos direktorius Darius Mockus:  

Iš paklausimo turinio suprantu, kad paklausėjui detalų paaiškinimą apie vertinimą galėtų pateikti dalyko mokytoja. Neatmestina ir klaidos galimybė.

Abi gimnazijos turi elektroninius dienynus, kurių pagalba paklausimą galima nusiųsti konkrečiai mokytojai ar susitarti dėl individualaus susitikimo ir viską išsiaiškinti.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: