Lietuvos įtraukties švietime centras kviečia šalies mokyklas tapti jo partnerėmis ir kartu su Centro specialistais mokyklose plėtoti ugdymo modelį, skirtą specifinių mokymosi (skaitymo ir/ar rašymo) sutrikimų turintiems 3–8 klasių mokiniams. Paraiškų LĮŠC laukia iki birželio 20 d. 

LĮŠC specialistų sukurtu modeliu siekiama kurti palankią ir įtraukią ugdymo(si) aplinką, kad mokiniai galėtų atskleisti savo potencialą, orientuojamasi į individualizuoto mokymo aspektus.

Remiantis šiuo modeliu su skaitymo ir rašymo sutrikimus turinčiais vaikais mokyklose dirbama dviem būdais: bendrose pamokose ir papildomose tikslinėse pamokose tik šį sutrikimą turintiems vaikams.

Modelį diegiančioms mokykloms neatlygintinai suteikiama įvairių priemonių, reikalingų darbui su skaitymo ir rašymo sutrikimus turinčiais mokiniams, – nuo Tellimero kalbančių rašiklių mokinio skaitomo teksto įgarsinimui iki didinamųjų lakštų, spalvotų filtrų, sąsiuvinių spalvotais lapais ir kita.

Šių mokslo metų pradžioje modelį pradėjo taikyti šešios šalies mokyklos. Nuo kitų mokslo metų tikimasi modelį pradėti diegti dar 18 švietimo įstaigų. 

Pasak Centro atstovų, modelį taikiusios mokyklos pastebi ypač ryškų poveikį mokinių savivertei. Vaikai patys mato, kad net šiek tiek keičiant mokymo organizavimą, jiems pavyksta geriau mokytis ir išmokti, jie nėra prastesni ar tinginiai. Patyrę sėkmę, pamatę naudą sau, atradę daugiau su tais pačiais sunkumais susiduriančių bendraamžių, sutrikimus turintys vaikai labiau pasitiki savimi, aktyviau dalyvauja pamokose. 

Lietuvos įtraukties švietime centro kvietimas mokykloms čia 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: