Mokymai „Diskriminacija ir prietarai“

Mokymai „Diskriminacija ir prietarai“
BAL 30
2018-04-30 11:11 2018

Jonavos rajono savivaldybės administracija, siekdama padėti bendruomenėms išsiaiškinti savo vietos sanglaudos iššūkius ir plėtoti tinkamas integracijos ir sanglaudos priemones, pagal priemonę „Europa piliečiams“ įgyvendina projektą „CRISCO“ (skatinti visus piliečius dalyvauti vietiniame gyvenime, gerinant socialinę sanglaudą). Pagrindinis projekto vykdytojas – Etterbeek savivaldybė (Belgija) ir partneriai iš Prancūzijos, Italijos, Danijos, Olandijos, Slovėnijos, Latvijos, Estijos, Albanijos ir Lietuvos.

Projekto veiklų įgyvendinimo metu suplanuoti keturi vietiniai renginiai kiekvienoje šalyje. Jonavos rajono savivaldybė 2018 m. balandžio 27 d. suorganizavo mokymus tema „Diskriminacija ir prietarai“, kuriuos vedė Socialinių inovacijų fondo prezidentė Audronė Kisielienė ir direktorė Liudmila Mecajeva. Lygios galimybės – tai žmogaus teisių įgyvendinimas, nepaisant asmens lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos. Prigimtines žmogaus teises reglamentuoja tarptautiniai žmogaus ir piliečių teisių dokumentai ir Lietuvos Respublikos įstatymai. Mokymų metu buvo analizuojamos sąvokos „netiesioginė diskriminacija“, „tiesioginė diskriminacija“, „prietarai“ ir  „stereotipai“, vyko diskusijos apie diskriminacijos, stereotipų bei prietarų moterų ir vyrų lygių galimybių srityje įveikimo, apie visų lygių galimybių užtikrinimą,  įveikiant diskriminaciją, stereotipus bei prietarus.

 

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus inf. 

Nuotraukų galerija

Panašūs straipsniai