Rugpjūčio 25 d. į kasmetinius Nacionalinius programos „eTwinning“ apdovanojimus Vilniuje rinkosi aktyviausi programos ,,eTwinning“ bendruomenės nariai. Šventės metu Nacionaliniais kokybės ženkleliais įvertintos Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Bitutė“ mokytoja Diana Bazevičienė ir Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Dobilas“ mokytoja Daiva Tuskienė, vykdžiusios programos „eTwinning“ projektus 2021-2022 mokslo metais.

Jonavos vaikų lopšelio-darželio ,,Bitutė“ mokytoja Diana Bazevičienė organizavo tarptautinį ,,eTwinning“ projektą „STEAM įdomioji gamtos matematika“ (STEAM nature’s interesting mathematics), skirtą matematinių gebėjimų ugdymui STEAM veiklose. Projekte dalyvavo net 90 pedagogų iš skirtingų šalių: Latvija (2), Lenkija (1), Lietuva (71), Rumunija (1), Turkija (15). Dalinimasis inovatyviomis, kūrybiškomis 3–7 amžiaus vaikų matematinių gebėjimų ugdymo praktikomis, lauko tyrinėjimų, stebėjimų ir eksperimentų organizavimo idėjomis, metodais, priemonių pavyzdžiais, iliustruojančiais gamtinės medžiagos panaudojimo galimybes buvo įvertintas Nacionaliniu lygmeniu.

Mokytoja Diana Bazevičienė kartu su „Žiniukų“ grupės bendruomene taipogi prisijungė ir tapo viena iš ,,eTwinning“ projekto ,,STEAM ruduo“ kūrėjų. Dalyviai per technologijas, inžineriją, meną ir matematiką, veikdami STEAM veiklose tyrinėjo gyvosios bei negyvosios gamtos reiškinius, dalinosi patirtimi bei atradimais. Šis projektas taip pat apdovanotas nacionaliniu kokybės ženkleliu.

Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Dobilas“ mokytoja Daiva Tuskienė kartu su „Bitučių“ grupės bendruomene dalyvavo tarptautiniame „eTwinning“ projekte „Mažieji inžinieriai“ (Mini – Engineers). Šiame projekte dalyvavo 60 mokytojų iš Lietuvos ir 4 mokytojai iš Turkijos. Projektas buvo įgyvendintas lietuvių ir anglų kalbomis. Veiklų metu vaikai susipažino su inžinieriaus profesija, jos darbo ypatumais, įvairiais statiniais bei jų dalimis, inžinerinėmis sistemomis. Viso projekto metu buvo lavinamas ugdytinių kūrybiškumas, aplinkos pažinimas, mokėjimas mokytis bei praktiškai įgyvendinti mažųjų inžinierių sumanymai ir idėjos.

Mokymąsi grindžiant projektine veikla, sudaromos sąlygos vaikams patiems „atrasti tiesas“, o mokymosi aplinka, kuri leidžia vaikams analizuoti asmeninę patirtį ir aktyviai kurti žinių bagažą yra nepalyginamai veiksmingesnė nei žodinės informacijos perteikimas.

Džiaugiamės, kad mokytojų Dianos Bazevičienės ir Daivos Tuskienės indėlis į projektų kūrimą, bendradarbiavimas tarp partnerių ir projektų rezultatai bei produktai buvo įvertinti Nacionaliniais kokybės ženkleliais.

Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Bitutė“ direktorė Violeta Skodienė,

Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Dobilas“ direktorė Jurgita Macionienė

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: