Krašto apsaugos viceministras Žilvinas Tomkus ir kiti ministerijos bei Lietuvos kariuomenės atstovai susitiko su šią savaitę Lietuvoje besilankiusiais NATO gynybos planavimo ekspertais, vadovaujamais NATO Tarptautinio štabo Politikos ir pajėgumų departamento direktoriaus Karlo Fordo ir NATO Sąjungininkų pajėgų transformacijos vadavietės vado pavaduotojo generolo Chris Badia. Ekspertų vizito tikslas – vertinti Lietuvos kariuomenės ir civilinio pasirengimo institucijų pažangą įgyvendinant NATO reikalavimus bei teikti rekomendacijas dėl tolesnės pajėgumų plėtros.

 

Savo išvadas pristatę NATO ekspertai akcentavo augančio gynybos biudžeto ir kariuomenės modernizacijos svarbą. NATO šiuo metu pagrindinį dėmesį skiria priemonėms, kurios pagerintų atsaką į sudėtingėjančią saugumo situaciją, užtikrintų atgrasymą ir pasirengimą gynybai. Kariuomenės pajėgumų stiprinimas – viena svarbiausių sričių, kuriai, atsižvelgiant į karo Ukrainoje pamokas, keliami ambicingi tikslai.

 

„Vienas pagrindinių NATO atstovų akcentų – augančio Lietuvos gynybos biudžeto svarba, siekiant įgyvendinti nacionalinius planus bei prisiimtus įsipareigojimus. Siekiant pilnai įgyvendinti įsipareigojimus Aljansui ir užtikrinti Lietuvos nacionalinius siekius, gynybos biudžetas turėtų toliau augti. Ekspertai pabrėžia ir modernizacijos svarbą: mūsų kariuomenė atitinka aukštus NATO standartus. Įsigyjama moderni ginkluotė teikia kariuomenei iki šiol neturėtų pajėgumų, kurie svarbūs ir visam Aljansui“, – teigė viceministras Ž. Tomkus.

 

NATO atstovai pažymėjo, jog sunkėjančių kovinių pajėgumų, ugnies galios, stiprėjančio manevro ir karių apsaugos reikšmė šiandienos mūšio lauke yra didelė, tačiau taip pat svarbu plėtoti ir įgalinančius kovinės paramos ir aprūpinimo vienetus – visų pirma oro gynybos, žvalgybos, karo inžinerijos, logistikos pajėgumus.

 

Dar vienas svarbus Lietuvos prioritetas – sparčiai kaupti įvairių kalibrų šaudmenų atsargas – įvertintas labai gerai, ypač atsižvelgiant į šiandieninę patirtį Ukrainoje.

  

Ekspertai įvertino ir kariuomenės personalo augimą. Pasak jų, pastaraisiais metais Lietuvoje buvo sukurtos patrauklios sąlygos karinei tarnybai: buvę šauktiniai dažnai renkasi tęsti tarnyba profesinėje karo tarnyboje, o tolesnis kariuomenės patrauklumo išlaikymas leis šaliai užtikrinti geresnę parengtį artimiausioje ateityje.

KAM Info.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: