Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ (MPB „Geležinis Vilkas“) štabo kuopose ir MPB „Geležinis Vilkas“ Kunigaikščio Vaidoto mechanizuotajame pėstininkų batalione (Vaidoto batalionas) Rukloje (Jonavos r.) nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą (NPPKT) pradėjo virš 440 jaunųjų karių.

Daugiau nei pusė jaunuolių tarnybą pasirinko savo noru, o kiti – į šaukiamųjų sąrašą patekę karo prievolininkai – išreiškė norą tarnybą atlikti pirmumo tvarka. Tik 8 šauktiniai tarnybą pradėjo privaloma tvarka.

Daugiausiai jaunuolių karybos pagrindų mokysis Vaidoto batalione. Tarp visų tarnybą pradedančių karių – net 14 merginų, iš kurių 3 tarnybą atliks MPB „Geležinis vilkas“ štabo kuopose, o kitos 11 merginų  – Vaidoto batalione.

Pirmuosius tarnybos mėnesius kariai įveiks bazinį kario kursą, kurių metu bus supažindinti su taktikos, inžinerijos, topografijos, rikiuotės, medicinos principais, taip pat ginklais bei daugeliu kitų kariuomenės aspektų, kuriuos vėliau gilins jau padalinio sudėtyje. Po tarnybos kariai galės pretenduoti į profesinę karo tarnybą, o to nepadarę bus įtraukti į Lietuvos kariuomenės parengtąjį rezervą.

Vaidoto batalione tarnybą pradėję kariai – jau šeštoji NPPKT karių laida po to, kai 2015 m. pavasarį buvo sugrąžintas šis karinės tarnybos būdas.

Tik atvykę į Vaidoto batalioną jaunieji kariai buvo patikrinti Karo policijos pareigūnų ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kinologų dėl  psichoaktyvių medžiagų  vartojimo ir laikymo, o patikros pirminiai rezultatai parodė, kad NPPKT kariai atvyko blaivūs.

Po detalios patikros jaunieji kariai susipažino su jų tarnybos vertinimo tvarka, dienotvarke, jiems buvo išduoti naujų uniformų ir ekipuotės komplektai, kariai suskirstyti į padalinius ir paragavę pirmus pietus kariškoje valgykloje, prisistatė karo medikams dėl medicininės apžiūros atlikimo.

MPB „Geležinis Vilkas“ pradėjusių NPPKT jaunųjų karių po trijų savaičių lauks iškilminga priesaikos ceremonija, kurios metu kariai prisieks ištikimai tarnauti Lietuvos Respublikai. 

Nuolatinė privalomoji pradinė karo tarnyba – geriausias būdas didinti ginkluotai šalies gynybai pasirengusių piliečių skaičių. Karo prievolininkai, atlikę 9 mėnesių nepertraukiamą tarnybą Lietuvos kariuomenės daliniuose, ne tik prisideda prie kariuomenės uždavinių taikos metu įvykdymo, bet ir įgyja kariui būtinas karines žinias ir įgūdžius, išmoksta veikti kariniame vienete bei pasirengia atlikti pareigą ginti valstybę nuo ginkluoto užpuolimo.

Lietuvos kariuomenės informacija

KPKT ir eil. Gintarės Kazlauskaitės nuotraukos

              

Taip pat skaitykite: