Gyventojai stambias atliekas tempia ne tik sekmadieniais, kai leidžiama

Dažnas jonavietis atkreipia dėmesį, jog komunalinių atliekų konteinerių aikštelės neretai tampa tikru sąvartynu, kuomet gyventojai savo atliekas tiesiog numeta šalia. Konteineriai apstatomi lovomis, klozetais, kilimais, vaikiškomis kėdutėmis, padangomis ar statybinėmis ir elektronikos atliekomis. Iki šiol stambias buities atliekas gyventojams būdavo leidžiama palikti šalia konteinerių sekmadieniais, kad spėjus jas surinkti pirmadienį ir antradienį, likusią savaitės dalį būtų švaru. Tačiau sąvartynais virtę konteineriai byloja ką kitą. Gyventojai stambias atliekas tempia ne tik sekmadieniais, bet ir kitomis dienomis, tuomet šiukšlių kalnai lieka stūksoti iki kito išvežimo, kone savaitę.

„Atliekas žmonės neša ne tik sekmadieniais, kai leidžiama, o tada, kai jam norisi ar patogu, todėl tarybos posėdyje buvo nutarta, kad prie konteinerių dėti jokių atliekų nebebus galima nuo šių metų spalio 1 dienos. Nemokamai stambias atliekas gyventojai gali pristatyti į stambiagabaričių atliekų surinkimo aikšteles arba bendrovėje „Jonavos paslaugos“ užsisakyti stambių atliekų išnešimą, išvežimą. Tokios populiarėjančios paslaugos kaina – 6 eurai už 15 min. nuo atvykimo laiko“, - sako UAB „Jonavos paslaugos“ Atliekų tvarkymo sistemos organizavimo skyriaus vedėja Rasa Raicevičienė.

Specialistė atkreipia dėmesį dėl stambiųjų elektros atliekų. Pavyzdžiui, jei gyventojas nusiperka naują šaldytuvą su atvežimo paslauga, pardavėjas privalo išvežti seną šaldytuvą, jei to pageidauja pirkėjas. Parduotuvės, prekiaujančios elektronikos prekėmis, savo teritorijoje turi turėti elektronikos atliekų konteinerį. Beje, smulkesnes buitines atliekas gyventojai gali nemokamai pristatyti į elektros ir elektroninės įrangos gamintojų ir importuotojų įrengtas tokių atliekų priėmimo vietas, elektros ir elektroninės įrangos platinimo vietas ar savivaldybės įrengtas didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles.

Rajono tarybai nusprendus panaikinti leidimą sekmadieniais palikti stambias atliekas bei taikyti nuobodas už taisyklių nesilaikymą tikimasi, jog viešose erdvėse turėtų ilgainiui nebelikti konteinerių, apstatytų baldais, technika ir kitais žmonėms nereikalingais daiktais.  Tiesa, planuojama ne trumpiau kaip iki Naujųjų metų netaikyti taisykles pažeidusiems asmenims griežtesnių nuobaudų nei įspėjimas, taip po truputį pratinant gyventojus prie naujos tvarkos.

Bus baudžiami automobilių savininkai, trukdantys surinkti stambias atliekas

Atliekų tvarkytojų teisių, pareigų ir atsakomybės nuostatose įrašyta, jog atliekų tvarkytojai turi teisę atsisakyti tuštinti konteinerius jei atliekų tvarkytojo personalui kyla kliūtys ar grėsmės, neleidžiančios ar trukdančios suteikti paslaugą, pavyzdžiui, jei konteinerių stovėjimo vietos ar aikštelės užstatytos transporto priemonėmis ir pan. Be to, tai yra ir kelių eismo taisyklių pažeidimas, už kurį transporto savininkas sulauks piniginės baudos.

„Bent jau nuo 7 ryto iki 16 val. nepalikite savo automobilių prie konteinerių aikštelių, kurios sužymėtos stovėjimą ar sustojimą draudžiančiais ženklais. Dažnai susiduriam su problema, kai negalime privažiuoti prie konteinerių, nes jie apstatyti automobiliais. Mūsų transportas didelis – užkliudyti nieko nenorime, o paslaugą atlikti turime. Perspėju, mūsų darbuotojai įpareigoti fotografuoti tokius automobilius. Nuotraukose matosi kelio ženklas, data, automobilio numeriai. Užfiksuotas pažeidimas perduodamas Viešosios tvarkos skyriui, policijai, o automobilio savininkai už tokius pažeidimus yra baudžiami“, - sako Rasa Raicevičienė.

Esminiai atliekų tvarkymo taisyklių pokyčiai

- Naikinamas leidimas stambiąsias ir kitas taisyklėse nurodytas atliekas sekmadieniais palikti prie kolektyvinių konteinerių, nes šis esamas leidimas nepasiteisino. Kolektyvinių konteinerių aikštelės neretai tampa mini sąvartynais ir ne tik sekmadieniais. Palaipsniui bus siekiama pripratinti atliekų turėtojus prie labiau civilizuotų atliekų išmetimo būdų - lygiagrečiai bus plėtojamas apvažiuojamasis (nemokamas) ir užsakomasis (mokamas) atliekų surinkimas.

- 2020 m. į pusiau požeminius konteinerius įdiegti konteinerių tūrio matavimo davikliai leido įvertinti realias konteinerių užpildymo apimtis ir optimizuoti atliekų surinkimą, todėl keičiamas daugiabučiams namams taikomas mišrių komunalinių atliekų surinkimo dažnis: vietoj 3 kartų per savaitę, nustatomi 2 kartai per savaitę.

- Nustatoma aiški nuostata, kad individualiais konteineriais privalantys naudotis, bet atsisakantys juos perimti asmenys privalės mokėti tris kart didesnę pastoviąją dvinarės įmokos dalį, bet nemokės kintamosios dalies. Konteinerius tokie asmenys galės gauti pagal jų pačių pageidavimą. Šiuo metu tokie asmenys moka tik pastoviąją dvinarės įmokos dalį ir tai yra neteisinga atsakingai į atliekų tvarkymą žiūrinčių asmenų atžvilgiu. Atliekų tvarkymo sistemos administratorius ir toliau dės visas pastangas perduoti konteinerius juos turėti privalantiems asmenims, o jų atsisakymas bus fiksuojamas raštiškai.

- Sodininkų bendrijose atsisakoma privalomų kolektyvinių konteinerių statymo. Kolektyviniai konteineriai bus statomi tik suderinus su sodininkų bendrijos valdymo organais ir galės būti nestatomi, jei juos naudojant nuolat pažeidžiami reikalavimai. Sodininkams nepageidaujant bendrijos teritorijoje turėti kolektyvinius konteinerius, gyvenamosios vietos nedeklaravę, bet nekilnojamąjį turtą valdantys asmenys turės du pasirinkimus: naudotis individualiais konteineriais arba savivaldybės viešosiose vietose esančiais konteineriais, mokant atitinkamai nustatytus mokesčius už komunalinių atliekų tvarkymą. Kolektyvinių konteinerių aikšteles pageidaujančios sodininkų bendrijos turės privalumą už tą patį kolektyvinių konteinerių aptarnavimo mokestį atliekas tvarkyti arčiau jų susidarymo vietos ir galės, pageidaujant, būti atleisti nuo kintamosios dalies mokėjimo, atsisakius konteinerių aptarnavimo ne sodininkų sezono metu. Privalomas kolektyvinių konteinerių statymas nepasiteisino nei garažų (atsisakyta jau anksčiau), nei sodininkų bendrijose. Tokių kolektyvinių konteinerių aikštelės neretai tampa mini sąvartynais, kuriose atliekos verčiamos nesilaikant jokių taisyklių. Dėl tokių aikštelių kenčia arčiausiai konteinerių aikštelių sodų sklypus turintys asmenys, kurie dažnai patys naudojasi individualiais konteineriais, bet yra priversti susidurti su visomis blogosiomis kolektyvinių konteinerių netinkamo eksploatavimo pasekmėmis.

Šie pakeitimai neturėtų sukelti neigiamų pasekmių, nes lygiagrečiai bus plėtojamas apvažiuojamasis (nemokamas) ir užsakomasis (mokamas) atliekų surinkimas.

- Mažinamas atliekų priėmimo punktų skaičius ir nustatoma, kad juose galės būti nemokamai priduodamos tik stambaus gabarito ir pavojingos atliekos. Atliekų priėmimo punktų veiklą pilnai organizuos atliekų tvarkymo sistemos administratorius, iki šiol tai vykdė seniūnijos. Pakeitimo priežastis: Esami atliekų priėmimo punktai nebeatitinka reikalavimų keliamų įvairių buityje susidarančių atliekų laikymui, Savivaldybėje turint dvi Kauno RATC atliekų priėmimo aikšteles, neefektyvu investuoti į savivaldybės aikštelių infrastruktūrą. Aikštelių poreikį kompensuos plėtojama atliekų surinkimo apvažiavimo būdu sistema. Pakeitimas atitinka valstybinio atliekų tvarkymo plano reikalavimus, o atliekų priėmimo punktai yra atliekų tvarkymo sistemos dalis ir turi būti išlaikomi iš atliekų turėtojų mokamų įmokų, o ne savivaldybės biudžeto lėšų.

Siekiant, kad tai nesukeltų reikšmingų nepatogumų gyventojams lygiagrečiai bus plėtojamas atliekų surinkimas apvažiavimo būdu ir užsakomasis atliekų išvežimas. Šiuo tikslu planuojama gyventojų informavimo kampanija. Tikėtina sulaukti ir atskirų gyventojų nepasitenkinimo, bet ilgainiui gyvensime švariau ir atliekas tvarkysime labiau civilizuotai.

 

Plačiau su Jonavos rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklėmis galite susipažinti ČIA

 

 

 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: