Birželio 16-ąją vykusiame Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdyje nemažai diskusijų ir klausimų sukėlė teikiamas 2022 metų rajono biudžeto patikslinimas. 

Anot projektą pristačiusios Finansų ir biudžeto skyriaus vedėjos Danutės Petronienės, pristatant biudžeto patikslinimą komitetuose, pastabų nebuvo gauta, o tarybos posėdžio metu teikiamas dar kartą patikslintas sprendimo projektas, nes gautos papildomos valstybės biudžeto dotacijos Covid-19 ligos padarinių šalinimui (7679 €). Taip pat įtrauktas frakcijos „Vieningi socialdemokratai“ pasiūlymas skirti 10 000 € Žeimių Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios patalpų remontui -  elektros instaliacijos bei vidinių skliautų remonto darbams. Patikslintame projekte 10 000 € mažinama skiriama lėšų suma baseino statyboms. Baseino statybai siūloma skirti  ne 229 500 €, o  219 500 €.  Į biudžeto patikslinimą įtraukta ir papildoma eilutė - prie jau buvusios 1147,50 € sumos, skirtos kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, finansuoti, už gegužės mėnesį papildomai gaunama 14 494,16 € . Iš viso socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skirta suma kompensacijoms – 15 641,66 €.

Jau dabar yra 1,5 mln. € viršplaninių lėšų

Tarybos narys Gintas Jasiulionis teiravosi pranešėjos, kodėl neatsižvelgta į Kaimo reikalų komiteto siūlymą skirti seniūnijoms po 10 000 €, kai tuo tarpu į frakcijos „Vieningi socialdemokratai“ siūlymus atsižvelgta. Gautas trumpas atsakymas, jog šis klausimas bus svarstomas artimiausiame tarybos posėdyje.

Tarybos narys Žilvinas Galimovas taip pat teiravosi, kiek biudžete yra nepaskirstytų lėšų, kurios yra suplanuotos, nes komitete buvo sakoma, kad „laisvų pinigų nebėra“. Anot pranešėjos, biudžetas tikslintas pagal įstatymą, tad numanoma, kad netrukus bus viršplaninių lėšų, todėl prie šio klausimo dar teks grįžti rudenį.

Alfonsas Meškauskas teiraudamasis apie surenkamas biudžeto lėšas už š. m. 5 mėnesius, gavo atsakymą, jog patikslinus gyventojų pajamų mokesčio prognozę, jau dabar yra 1,5 mln. € viršplaninių lėšų.

Arvydas Gasys teigė, kad jei biudžetas gerai „renkamas“, viršplanines lėšas galima paskirstyti ir dabar. Kodėl neatsižvelgiama į G. Jasiulionio ar kitus pasiūlymus ir „atimam“ lėšas iš baseino statybos? Anot Danutės Petronienės, biudžeto viršplaninės lėšos gali būti paskirstytos tik po 9 mėnesių ataskaitos, tuomet, kai rudenį bus realesni skaičiavimai.

Lėšos „išgaruoja kaip kamparas“

Pasibaigus klausimų maratonui, tarybos narių pasisakymuose pasipylė priekaištai ir nauji pasiūlymai. G. Jasiulionis tvirtino, kad pasiūlymus teikė „ne tie“, todėl į juos neatsižvelgta.

Žilvinas Galimovas, skeptiškai vertindamas „pinigų dalybas“ religinėms bendruomenėms be tam tikros tvarkos, ateities perspektyvoje siūlė numatyti religinių bendruomenių projektų finansavimą, nes dabar nėra apibrėžtumo, nėra kriterijų, nėra aiškios sistemos.

Tarybos narys Gintaras Stašionis dėkojo už numatomą finansavimą Žeimių Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčiai, mat tai, anot politiko, architektūros stebuklas ir be papildomų lėšų patys žeimiečiai jo neišsaugotų.

Arvydas Gasys samprotavo, jog visada metų pabaigoje atsiranda 5-6 mln. viršplaninių lėšų, tad kyla susirūpinimas, kaip racionaliai jas panaudoti. Metų pabaigoje, paskubomis pradedami teikti variantai, tačiau lėšos „išgaruoja kaip kamparas“, todėl strateguoti, kaip panaudoti lėšas, reikia dabar, o ne po 9 mėnesių.

Alfonsas Meškauskas svarstė, kad reikėtų sudaryti papildomą biudžetą tam tikrai sumai, kur matytųsi viršplaninės pajamos, nes, anot politiko, metų pabaigoje svarstant ir priiminėjant pagrindinį metų biudžetą, gali pasitaikyti skubotų, neapsvarstytų sprendimų, o su papildomu biudžeto planu lėšos būtų panaudojamos racionaliau.

Meras Mindaugas Sinkevičius akcentavo, kad biudžeto vykdymo 9 mėn. ciklo laikotarpis nėra atsitiktinis, nes ekonomika nuolat keičiasi, o toks laiko tarpas sąlyginai saugus. Kiekvienais metais rajono biudžeto viršplaninės pajamos yra kitų metų investicijų pagrindas. Kalbant apie tarybos narių pasisakymuose išreikštus pastebėjimus, tikėtina, kad pasiūlymai formą įgaus rudenį.      

UŽ patikslintą biudžeto projektą balsavo 17 tarybos narių, susilaikė 3, patikslinimui pritarta.

2022 metų biudžeto asignavimų patikslinime įtrauktos eilutės:

Lietavos gatvės ir lietaus nuotekų tinklų rekonstravimas Jonavos mieste – 547 800 €; Socialinio būsto plėtra -  328 800 €; Savivaldybės įstaigų pastatų pritaikymas žmonėms su negalia – 15 000 €; Valstybinės reikšmės kelio Nr. 232 „Vilijampolė – Žeimiai – Šėta“ ruožo nuo 35,440 iki 36,020 km kapitalinio remonto, įrengiant taką, dalinis finansavimas – 61 000 €; Parko Rimkų mikrorajone įrengimas – 130 000 €; Jonavos rajono savivaldybės krašto muziejaus pastato rekonstrukcija (modernizavimas) J. Basanavičiaus g. 3, Jonava (arklidė) – 35 000 €; Automobilių aikštelės ir pėsčiųjų takų rekonstravimas Žeimių g. 19, Jonavoje (prie VšĮ Jonavos ligoninės Akušerijos – ginekologijos skyriaus) – 27 000 €; Žemės sklypo Venecijos kaime, Ruklos seniūnijoje, vystymo projekto įgyvendinimas – 50 000 €; Baseino statyba – 219 500 €; UAB „Kūrybinis avangardas“  projekto „Klimato kaitos muziejaus eksponavimas Jonavos mieste“ finansavimas – 5000 €; Covid – 19 ligos padarinių šalinimas ir jos plitimo valdymas – 7679 €; Žeimių Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios patalpų remonto finansavimas – 10 000 € bei kt.

2022 m. savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų planas padidintas 1 788 263,53 € ir paskirstyta 198 800 € metų pradžios biudžeto lėšų likučio, kitai paskirčiai perskirstyta 6208 €.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: