Valstybinė darbo inspekcija (VDI) informuoja, kad dažniausiai pasitaikantys pažeidimai tarp jaunų darbuotojų – nelegalus darbas, darbo laiko reglamento nepaisymas, neišmokamas darbo užmokestis, netinkamos darbo sąlygos, piktnaudžiavimas darbo ir poilsio laiku.

Nelegalus nepilnamečių darbas gali lemti skaudžias pasekmes
Prieš kurį laiką gauta informacija apie nepilnametį asmenį, kuris, dirbdamas nelegaliai, nukrito nuo stogo, 7 metrų aukščio, ir tik per stebuklą patyrė lengvus sužalojimus. Atkreipiame dėmesį, kad jokių kolektyvinių priemonių nebuvo įrengta, asmeninės taip pat neišduotos. Įvykis paaiškėjo tik glaudžiai bendradarbiaujant su VPK. Taigi rūpestį kelia ne tik faktas, kad jauni žmonės priimami dirbti nelegaliai, bet ir darbo saugos principų nepaisymas: sudėtinės aplinkybės, t. y. nelegalus darbas ir atlaidus požiūris į saugumą darbe, lemia, akivaizdu, ir nelaimingus atsitikimus.

Kokius darbus gali dirbti nepilnamečiai asmenys?
Pabrėžtina, kad vaikai, nepilnamečiai asmenys, gali dirbti tik fizines galimybes atitinkančius lengvus darbus, neturinčius neigiamo poveikio saugai, sveikatai, fizinei, psichinei, moralinei ar socialinei raidai. Negalime ignoruoti ir pro pirštus žiūrėti į neteisėtam darbui priimamus paauglius. Valstybinė darbo inspekcija (VDI) kasmet gauna žinių, kad vienur ar kitur buvo pažeistos dirbančių paauglių teisės, ir kasmet tokių atvejų, panašu, nustatoma daugiau.

Šiųmetė statistika: iki rugsėjo mėn. 37 nepilnamečiai dirbo nelegaliai
VDI nelegalaus darbo prevencijos ir kontrolės klausimais per 2022 metų tris ketvirčius atliko 2 980 nelegalaus darbo patikrinimų, kurių metu nustatyti 1 548 nelegaliai (neteisėtai) dirbę asmenys, iš kurių 37 asmenys neturėjo 18 metų, t. y. nelegaliai (neteisėtai) dirbę nepilnamečiai asmenys sudarė beveik 2,4 proc. visų nustatytų nelegaliai (neteisėtai) dirbusių asmenų. VDI Šiaulių skyrius nustatė net 27 nelegaliai (neteisėtai) dirbusius nepilnamečius asmenis, Vilniaus skyrius 6, Klaipėdos skyrius – 3, Panevėžio – 1.
Taigi pagal šių metų I–III ketvirčio duomenis (sausio–rugsėjo mėn.), palyginti su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu, šiais metais nelegaliai dirbusių nepilnamečių nustatyta daugiau: kaip jau minėta, iš viso iki 18 metų nelegaliai dirbusių jaunuolių per tris šių metų ketvirčius nustatyta net 37, praėjusiais metais – kone perpus mažiau, t. y. 20. Įvairiose įmonėse nelegaliai dirbusių paauglių nustatyta 4 (2021 m. – 12), ūkininkų ūkiuose – net 27 (2021 m. – 6), pas fizinius asmenis – 6 (2021 m. – 2).

Sektoriai, kuriuose nepilnamečių dirba daugiausia
Analizuojant VDI duomenis dėl nelegaliai (neteisėtai) dirbusių nepilnamečių asmenų išaiškinimo pagal ekonominės veiklos sektorius nustatyta, kad nepilnamečiai nelegaliai (neteisėtai) 2022 metų I–III ketvirtį dirbo: žemės ūkyje – 27 nepilnamečiai (73 proc. visų nustatytų nelegaliai (neteisėtai) dirbusių nepilnamečių), statyboje – 4 nepilnamečiai (10,8 proc.), apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikloje – 4 nepilnamečiai (10,8 proc.), didmeninėje ir mažmeninėje prekyboje – 1 nepilnametis (2,7 proc.), administracinėje ir aptarnavimo veikloje – taip pat 1 nepilnametis (2,7 proc.).

Nepilnamečių įdarbinimo sąlygos – skirtingos
Svarbu pastebėti, kad Lietuvoje nepilnamečiai gali pradėti dirbti nuo 14 metų, tačiau priklausomai nuo to, ar jie patenka į vaikų ar paauglių amžiaus grupę, taikomi skirtingi apribojimai jų darbo pobūdžiui, darbo ir poilsio laikui, taip pat ir darbo sutarties sudarymui. Net ir su 14 metų amžiaus asmeniu darbas privalo būti įformintas darbo sutartimi, kurioje darbo sutarties šalys susitaria dėl būtinųjų darbo sutarties sąlygų, t. y. darbo funkcijos, darbo apmokėjimo ir darbovietės, taip pat darbo laiko normos bei darbo laiko režimo. Tik taip įgyjamos darbo garantijos, kurios itin reikalingos, ypač jei darbe įvyktų nelaimingas atsitikimas.

Taip pat pabrėžtina, kad vaikui darbo sutarčiai sudaryti reikia vieno iš tėvų arba kito vaiko atstovo pagal įstatymą raštiško sutikimo, asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotos medicininės pažymos su išvada, kad vaikas tinkamas dirbti konkretų darbą ir mokslo metų laikotarpiu duotas mokyklos, kurioje vaikas mokosi, raštiškas sutikimas dėl vaiko darbo.
VDI siekia atkreipti visuomenės dėmesį, kad vaikas gali dirbti tik fizines galimybes atitinkančius lengvus darbus, neturinčius neigiamo poveikio jo saugai, sveikatai, fizinei, psichinei, moralinei ar socialinei raidai. Be to, nepilnamečiams draudžiama dirbti darbus, kai jie bet kuriame procese susiję su alkoholiu (užsakymo priėmimas, pateikimas).

Kur ieškoti informacijos, jei įsidarbinti nori asmuo iki 18 metų
VDI yra parengusi tikslingas metodines rekomendacijas – bendrą patarimų sąvadą, skirtą tėvams, vaikams, darbdaviams. Visą informaciją rasite šiame metodiniame dokumente: Jei įsidarbinti nori asmuo iki 18 metų. Patarimai tėvams, vaikams, darbdaviams.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: