Regionų administracinis teismas pastarosiomis dienomis gavo 16 naujų skundų, kuriuose nekilnojamojo turto (NT) agentūros prašo panaikinti Konkurencijos tarybos 2024 m. gegužės 14 d. nutarimą, kuriuo nustatyta, kad nekilnojamojo turto tarpininkavimo veikla užsiimančios įmonės sudarė draudžiamą konkurentų susitarimą dėl minimalaus komisinio mokesčio dydžio nustatymo „Capital“ nekilnojamojo turto agentūrų tinkle ir taip pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 straipsnį. Už tai įmonėms pritaikytos finansinės sankcijos, kurių didžiausia siekė 266 410 eurų.

Bendrovės nurodo, kad Konkurencijos taryba tariamą draudžiamą susitarimą grindžia nepatikimais, nepakankamais įrodymais, vos keliais elektroniniais laiškais, dviprasmiškais ūkio subjektų atsakymais bei prielaidomis apie keleto „Capital“ franšizės tinklo narių el. susirašinėjimo žinojimo faktą. Tyrimo metu nebuvo nustatyta, kad „Capital“ tinklo nariai pritarė ar sutiko su UAB „Capital Realty“ rekomendacijomis. Teigia, kad tyrimo medžiagoje yra ne vienas įrodymas, kad „Capital“ franšizės tinklo nariai, net jei ir žinojo apie tokį susirašinėjimą ar gavo kvietimus į „Capital“ franšizės tinklo narių susirinkimus, ir toliau savarankiškai sprendė dėl taikomo komisinio dydžio. Teisme nustatyta tvarka šiuo metu yra sprendžiami gautų individualių skundų priėmimo klausimai.

Palyginti, pernai Vilniaus apygardos administraciniame teisme (kuris iki administracinių teismų reorganizacijos buvo vienintelis teismas, nagrinėjantis šios kategorijos administracines bylas, dabartinis pavadinimas – Regionų administracinis teismas) iš viso per kalendorinius metus gauti 62 skundai dėl Konkurencijos įstatymo pažeidimų (išnagrinėtos 45 bylos). Teismui skundžiami Konkurencijos tarybos nutarimai dėl draudžiamų susitarimų (kartelių) ar piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi nustatymo, dėl įmonių koncentracijos priimti nutarimai, nutarimai dėl Konkurencijos tarybos įgaliotų pareigūnų ar kitų darbuotojų veiksmų tyrimuose, dėl nutarimų atsisakyti pradėti tyrimą ir kiti nutarimai, priimami Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtais klausimais. Konkurencijos bylos pasižymi kompleksiškumu, ypač didele bylos apimtimi, neretai gausiu byloje dalyvaujančių asmenų ratu, poreikiu spręsti papildomus procesinius klausimus dėl bylos pripažinimo nevieša, dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo. Bylos dažniausiai nagrinėjamos žodinio proceso tvarka, trijų teisėjų kolegijoje. Taip pat jose neretai tenka spręsti kylančius materialinės ir proceso teisės taikymo klausimus, derinant teisės aiškinimą su Europos Sąjungos teisės harmonizavimo reikalavimu.

Nuo 2024 m. sausio 1 d. Regionų administraciniame teisme nagrinėti konkurencijos bylas specializuojasi 4 teisėjai, jie, be šios kategorijos bylų, specializuojasi nagrinėti ir kitų kategorijų administracines bylas bei nagrinėja ir kitus administracinius ginčus, kuriems nėra nustatytos specializacijos. 2023 m. apygardos administracinio teismo teisėjas vidutiniškai išnagrinėjo 464–561 bylą.

Regionų administracinio teismo inf.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: