Šią savaitę Vyriausybė apsisprendė švelninti karantino taisykles. Kokie pokyčiai įsigalios jau pirmadienį?

Judėjimas šalies viduje

Atsisakoma asmenų skaičiaus transporto priemonėse ribojimų.

Prekyba ir paslaugos

Atsisakoma draudimo vykdyti veiklą savaitgaliais tam tikrų rūšių prekybos vietoms.

 Suvienodinami minimalaus ploto reikalavimai visoms paslaugų teikimo vietoms – nustatomas vienodas 10 kv. m. paslaugos teigimo ploto vienam paslaugos gavėjui reikalavimai.

Religinės apeigos

Rekomenduojama veikiančioms religinėms bendruomenėms organizuoti religines apeigas nuotoliniu būdu (išskyrus laidotuvių apeigas, kai dalyvauja ne daugiau nei 50 asmenų, išskyrus ritualines paslaugas teikiančius asmenis) arba tokiu būdu, kad būtų išvengta susibūrimų (užtikrinamas 10 m2 plotas vienam asmeniui ir laikomasi ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių (iki 5 asmenų ar dviejų šeimų ir (ar) dviejų namų ūkių narių), arba susilaikyti nuo religinių apeigų atlikimo.

Kultūrinė veikla ir renginiai

Bus galima rengti renginius uždarose erdvėse, kai renginyje dalyvauja ne daugiau nei 150 žiūrovų ir (ar) dalyvių, bei renginius atvirose erdvėse, kai renginyje dalyvauja ne daugiau nei 300 žiūrovų ir (ar) dalyvių (neįskaičiuojant atlikėjų, sportininkų, dalyvaujančių aukšto meistriškumo sporto varžybose, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo specialistų, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo instruktorių, teisėjų, antidopingo pareigūnų, organizatorių ir aptarnaujančio personalo), kurie organizuojami ir vykdomi renginio organizatoriams užtikrinant bilietų platinimą elektroniniu būdu ir (arba) žiūrovų ir (ar) dalyvių registravimą bei kontroliuojant žiūrovų ir (ar) dalyvių patekimą į renginio vietą, žiūrovams ir (ar) dalyviams renginį stebint tik iš sėdimų vietų (išskyrus atvejus, kai organizuojamos gyvūnų parodos), vyresniems nei 6 metų žiūrovams ir (ar) dalyviams viso renginio metu dėvint kaukes, išskyrus šio nutarimo 2.1.5.2 papunktyje numatytas išimtis;

Renginius uždarose erdvėse leidžiama organizuoti, kai užpildoma ne daugiau kaip 30 proc. visų sėdimų vietų. Prekiauti maistu ir gėrimais ir teikti kitas paslaugas renginių vietose draudžiama. Ši išimtis netaikoma, jei renginys organizuojamas šio nutarimo 2.2.8.5 ar 2.2.8.6 papunktyje nustatytomis sąlygomis;

Leidžiama lankyti pažintinius ir mokomuosius takus, parkus, muziejus, galerijas ir kitas ekspozicines erdves, zoologijos ir botanikos sodus, esančius atvirose lauko erdvėse, ne didesnėmis nei 10 asmenų grupėmis, išskyrus dviejų šeimų ir (ar) dviejų namų ūkių narius ir ekskursijas su gidu, kai dalyvauja ne daugiau kaip 25 asmenys (neįskaičiuojant gido), užtikrinant dalyvių išankstinę registraciją;

Leidžiama lankyti uždarose erdvėse esančius muziejus, galerijas ir kitas ekspozicines erdves, zoologijos ir botanikos sodus, užtikrinant lankytojų srauto ribojimą, – didžiausias vienu metu leidžiamas lankytojų skaičius apskaičiuojamas pagal viešai lankomą plotą, kad vienam lankytojui tektų ne mažiau kaip 20 m2 ploto, išskyrus ekskursijas su gidu, kai dalyvauja ne daugiau kaip 25 asmenys (neįskaičiuojant gido), užtikrinant dalyvių išankstinę registraciją;

Laidotuvėse gali dalyvauti ne daugiau nei 50 asmenų, išskyrus ritualines paslaugas teikiančius asmenis;

Leidžiamos ekskursijos, kuriose dalyvauja ne daugiau kaip 25 asmenys (neįskaičiuojant gido), užtikrinant dalyvių išankstinę registraciją.

Viešas maitinimas ir kitos pramogų erdvės

Viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių ir barų veikla vykdoma nuo 7 iki 22 valandos, kai užsakytas maistas ir gėrimai vartojami prie atvirose erdvėse esančių staliukų, prie vieno staliuko leidžiant sėdėti ne daugiau nei 5 asmenims, išskyrus dviejų šeimų ir (ar) dviejų namų ūkio narius;

Viešojo maitinimo paslaugos teikiamos ugdymo, socialinių paslaugų, asmens sveikatos priežiūros, krašto apsaugos, pataisos įstaigose, tardymo izoliatoriuose, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centre ar kitose įstaigose, kuriose būtina užtikrinti maitinimą pagal įstaigos veiklos specifiką, oficialių delegacijų nariams ir jų priėmime dalyvaujantiems asmenims;

Apgyvendinimo paslaugas teikiančių įstaigų paslaugų gavėjams teikiamos viešojo maitinimo paslaugos apgyvendinimo paslaugas teikiančių įstaigų teritorijose ir (ar) patalpose.

Bendravimas

Leidžiami dviejų šeimų ir (ar) dviejų namų ūkių arba ne daugiau nei 5 asmenų kontaktai uždarose erdvėse ir ne daugiau nei 10 asmenų kontaktai atvirose erdvėse.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: