Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) specialistai sulaukia klausimų iš apgyvendinimo paslaugų teikėjų, kaip reikėtų saugiai teikti apgyvendinimo paslaugas. Ypač daug klausimų kyla neklasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas teikiantiems veiklos vykdytojams, kurių veikla tikrinama pirmą kartą. Primename, kad neklasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas gali teikti apgyvendinimo paslaugų teikėjas, Turizmo įstatymo 34 straipsnyje nustatyta tvarka įtrauktas į neklasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašą.

Visi apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai yra nustatyti Lietuvos higienos normoje HN 118:2011 „Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“.

Teikiame atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus.

Kokiu periodiškumu reikia atlikti geriamojo vandens (šalto ir karšto) mikrobiologinį tyrimą legionelėms nustatyti?

Paslaugų teikėjas ne rečiau kaip vieną kartą per metus turi atlikti geriamojo vandens (šalto ir karšto) mikrobiologinį tyrimą legionelėms nustatyti. Jeigu paslaugos teikiamos tik tam tikru metų laiku, tyrimas atliekamas prieš apgyvendinimo paslaugų teikimo sezono pradžią.

Kiek metų reikia saugoti geriamojo vandens tyrimų protokolus?

Tyrimų protokolai saugomi apgyvendinimo paslaugų teikimo vietoje ne trumpiau kaip 2 metus.

Kokiais atvejais reikia atlikti papildomus vandens tyrimus?

Papildomi vandens tyrimai atliekami, kai vandens tiekimo sistema pradedama naudoti daugiau kaip po vieno mėnesio pertraukos, po vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos ar remonto, taip pat kai diagnozuojama susirgimų legionelioze.

Kas turi būti registruojama Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnale?

Visi vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos, remonto, valymo, nukenksminimo, profilaktikos darbai turi būti registruojami Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnale.

Kur galima rasti Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalo formą?

Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalo forma pateikta Lietuvos higienos normos HN 118:2011 priede.

Kokia žemiausia temperatūra turi būti karšto vandens čiaupe?

Karšto vandens čiaupe temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 50 °C (matuojant temperatūrą po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo). Karšto vandens tiekimo sistemoje vandens temperatūra kas 3 mėnesius turi būti profilaktiškai pakeliama iki 66 °C ir išlaikoma ne mažiau kaip 25 min.

Kokia aukščiausia temperatūra turi būti šalto vandens čiaupe?

Šalto vandens čiaupe temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip 20 °C (matuojant temperatūrą po 2 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo).

Kokie reikalavimai keliami vartotojui teikiamiems skalbiniams (patalynė, rankšluosčiai ir kt.)?

Kiekvienam vartotojui turi būti tiekiami tik išskalbti, išlyginti ir kitų paslaugų vartotojų nenaudoti skalbiniai (patalynė, rankšluosčiai), chalatai ir vienkartinės šlepetės (jeigu vartotojai jomis aprūpinami). Čiužinys, antčiužinis (jeigu yra), antklodė, pagalvė, lovatiesė turi būti švarūs.

Kokiu periodiškumu reikia keisti panaudotus skalbinius (rankšluosčius, patalynę ir kt.)?

Patalynė, rankšluosčiai, chalatai tam pačiam asmeniui turi būti keičiami pagal poreikį ar apgyvendinimo paslaugų teikėjo nustatytą tvarką, bet ne rečiau kaip kas 7 dienas.

Ar reikia būti išklausius tam tikrus kursus?

Taip, pagal nustatytus reikalavimus, apgyvendinimo paslaugas teikiantys asmenys, tiesiogiai susiję su paslaugų vartotojų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai, turi būti išklausę privalomuosius higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymo kursus ir turėti sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus.

Atkreipiame dėmesį, kad asmenys, teikiantys apgyvendinimo paslaugas, gali dirbti tik nustatyta tvarka pasitikrinę sveikatą ir turėti Asmens medicininę knygelę (forma Nr. F048/a).

Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimai bei Asmens medicininė knygelė turi būti laikomi apgyvendinimo paslaugų teikimo vietoje.

 

NVSC info. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: