Lietuvai priskirtą Vokietijos kariuomenės 41-ąją brigadą pakeitė 21-oji brigada. Vadovavimą 41-osios brigados vadas brigados generolas Christianas Nawratas perdavė Vokietijos kariuomenės 21-osios brigados vadui pulkininkui Marcui Eggertui. Jo vadovaujami kariai toliau vykdys atgrasymo ir gynybos užduotis.

Išvykstančius ir atvykusius Vokietijos brigados valdymo elemento Rukloje karius bei abiejų brigadų vadus ketvirtadienį vykusios pasikeitimo ceremonijos metu pasveikino krašto apsaugos viceministras Žilvinas Tomkus ir Vokietijos kariuomenės Pirmosios divizijos vadas generolas majoras Heico Hubneris.

„Akivaizdu, kad Vokietijos indėlis daro didelę įtaką Lietuvos ir viso Baltijos regiono saugumui. Leiskite dar kartą pabrėžti, kad Vokietijos karinis buvimas šalyje yra vienas svarbiausių mūsų nacionalinio ir regioninio saugumo ramsčių. Vertiname kiekvieną mūsų žemėje esantį Vokietijos karį, kuris rodo nepalaužiamą sąjungininkų įsipareigojimą kolektyvinio atgrasymo ir gynybos srityje“, – sakė Ž. Tomkus, įteikęs išvykstantiems vokiečių kariams krašto apsaugos sistemos medalius „Už pasižymėjimą“.

41-osios Vokietijos kariuomenės brigados štabas Lietuvoje vykdė pratybų planavimo užduotis pagal karinio rengimo planus, dalyvavo Lietuvos kariuomenės organizuojamuose mokymuose, treniravosi kartu su Lietuvos ir sąjungininkų kariais.

Brigados 413-ojo bataliono vienetai organizavo dvišales taktikos ir kovinio šaudymo pratybas „Greitas grifonas“ ir „Grifono žaibas“, 411-asis batalionas treniravosi persikėlimą iš nuolatinės dislokacijos vietos į Lietuvą pratyboms „Grifono audra“, kuomet sausumos, jūrų ir oro keliais buvo perdislokuota apie 1000 karių ir 320 vienetų karinės technikos.

41-osios brigados vadas brg. gen. Ch. Nawratas štabo karių ir vadovybės pasikeitimo ceremonijoje teigė, kad tarnyba Lietuvoje jo kariams suteikė didelę naudą: „Tai davė nuostabią galimybę savo rankomis prisiliesti prie daugiašalio bendradarbiavimo: gavome daug pamokų operacinio planavimo, logistikos ir kitose srityse. Iš šios mūsų patirties naudą gaus visa Vokietijos kariuomenė.“

Naujai Lietuvai priskirtos 21-osios Vokietijos kariuomenės brigados vadas plk. M. Eggertas ceremonijoje kalbėjo apie savo karių ryžtą ginti kiekvieną NATO teritorijos centimetrą: „Mums didelė garbė rūpintis saugumo Lietuvoje užtikrinimu. Esame pasirengę atgrasyti, o esant poreikiui, ginti NATO rytinį pakraštį nuo bet kokios iškilusios grėsmės.“

Šiais metais Vokietija paskelbė apie įsipareigojimą nuolatinai dislokuoti savo kariuomenės brigadą Lietuvoje pilna apimtimi. Abiejų šalių gynybos ministerijos ir kariuomenės aktyviai dirba siekiant, kad tai būtų galima įgyvendinti kuo įmanoma greičiau. Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje darbų planas bus pasirašytas šių metų pabaigoje.

Vokietija nuo 2017 metų vadovauja NATO priešakinių pajėgų kovinei grupei Lietuvoje, kuri pernai buvo nedelsiant sustiprinta reaguojant į plataus masto Rusijos invaziją į Ukrainą. Praėjusių metų rudenį pagal dvišalį Lietuvos ir Vokietijos susitarimą Rukloje dislokuotas Vokietijos padidinto budrumo brigados štabas siekiant koordinuoti Lietuvai priskirtos brigados veiksmus mokymų, pratybų ir misijų metu su priimančiąja šalimi Lietuva.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: