Jonavos nakvynės namai turi naują direktorę. Ja tapo konkursą laimėjusi buvusi Jonavos globos namų direktorės pavaduotoja Ingrida Malciuvienė.

Vytauto Didžiojo universitete socialinio darbuotojo kvalifikaciją ir magistro laipsnį įgijusi I. Malciuvienė turi beveik 30 metų socialinio darbo patirties, yra dirbusi savivaldybės socialinės paramos skyriaus vedėja, Šilų seniūnijos seniūne.

Naująją nakvynės namų vadovę pirmadienį įstaigos kolektyvui pristatė Jonavos rajono mero pavaduotoja Birutė Gailienė ir socialinės paramos skyriaus vedėja Daiva Ūselienė.

„Linkime Jums kantrybės ir ištvermės tikrai labai sudėtingose pareigose, kurios kartu yra ir be galo reikalingos. Dirbsite su žmonėmis, kuriems būtina pagalba ir permainos, tiesa, patys jie neretai savo gyvenimų keisti nėra nusiteikę, todėl jums tenkanti misija – kupina iššūkių“, - sakė mero pavaduotoja B. Gailienė.

Jonavos nakvynės namai yra Jonavos rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios tikslas nuosekli ir kompleksiška suaugusių socialinės rizikos asmenų, atsidūrusių socialinėje atskirtyje, socialinė adaptacija ir integracija į visuomenę.

Namai įsteigti 1992 m. rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Šiuo metu nakvynės namuose gali nakvoti iki 50 rajono gyventojų, kurie prarado savo būstą arba dėl smurto ir kitokios prievartos laikinai pasitraukė iš gyvenamosios vietos, arba jos niekada neturėjo.

Jonavos r. savivaldybės inf.

Taip pat skaitykite: