Rinkimuose dalyvaujančios politinės organizacijos, išsikėlę kandidatai, Lietuvos Respublikoje registruotos nevyriausybinės organizacijos ir tarptautinės organizacijos, kurių veikla yra susijusi su rinkimais bei žmogaus teisėmis, gali teikti ne daugiau kaip po 2 stebėtojų kandidatūras kiekvienoje rinkimų apylinkėje. Prašymai dėl rinkimų stebėtojų registravimo bus priimami iki gegužės 6 d.

Prašymo formą galima parsisiųsti ČIA (žiūrėti VRK sprendimo priedą).

Politinių organizacijų ir išsikėlusių kandidatų prašymai registruoti stebėtojus turi būti pateikiami elektroniniu būdu portale www.rinkejopuslapis.lt. Kitos organizacijos prašymą ir asmenų, teikiamų registruoti rinkimų stebėtojais sąrašą, teikia el. paštu adresu  jonas.spaicys@vrk.lt

Rinkimų stebėtojais gali būti tik tie asmenys, kurie atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Jais negali būti tos savivaldybės, meras, savivaldybės administracijos direktorius, jų pavaduotojai, seniūnai ir jų pavaduotojai, taip pat rinkimų komisijų nariai, kandidatai. 

Asmenis, pageidaujančius stebėti rinkimus visoje savivaldybėje arba konkrečioje rinkimų apylinkėje, registruoja tos savivaldybės rinkimų komisija. Pateiktos stebėtojų kandidatūros registruojamos VRK nustatyta tvarka užtikrinant lygiateisiškumo tarp politinių organizacijų, kandidatų ir nevyriausybinių organizacijų siūlomų rinkimų stebėtojų principo laikymąsi.

Rinkimų stebėtojams bus išduodami pažymėjimai.

Pagrindinės rinkimų stebėtojų funkcijos yra užtikrinti, kad balsavimo metu būtų laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, dalyvauti  rinkimų dieną rinkimų komisijai skaičiuojant balsus ir nustatant rezultatus, fiksuoti galimus rinkimų pažeidimus ir pranešti apie juos, teikti pastabas bei kitaip prižiūrėti, kad būtų užtikrintas tinkamas rinkimų komisijų darbas.

Rinkimų stebėtojo atmintinė>>   

Rinkimų stebėtojai neturi teisės daryti įtakos rinkimų komisijų ir atskirų komisijos narių darbui, trikdyti jų veiklą ir rinkimus, vykdyti rinkimų agitaciją stebėdami rinkimus. 

Plačiau apie rinkimų stebėtojų registravimo tvarką ir stebėtojų funkcijas skaitykite Rinkimų (referendumo) stebėtojų registravimo tvarkos apraše

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: