Vyriausybė pritarė valstybinių (nacionalinių ir regioninių) parkų nuostatų pakeitimams, kuriais mažinama administracinė našta ir išgryninamas  teisinis reguliavimas, į vieną dokumentą sujungiant du teisės aktus – valstybinių parkų nuostatus ir valstybinių parkų apsaugos reglamentus. Kai kurių parkų nuostatai keičiami pirmą kartą po daugelio metų, o nuostatų derinimas su suinteresuotomis šalimis, nuo aplinkosauginių iki verslo, iki visapusiškai tinkamų sprendimų suradimo truko net 6-erius metus. 

Nauja redakcija išdėstyti Aukštaitijos, Dzūkijos, Žemaitijos, Kuršių nerijos nacionalinių parkų ir 28 regioninių parkų nuostatai apibrėžia  šių parkų steigimo tikslus, išskirtinę vertę, valdymo, apsaugos ir tvarkymo organizavimo ypatumus, tradicinės architektūros ir sodybų planavimo, statybų, rekonstrukcijų, saulės elektrinių, ūkinių gyvūnų stoginių įrengimo, tvorų, lieptų statybos, renginių organizavimo ir kitus reikalavimus.

Likusių dviejų regioninių parkų, Verkių ir Pavilnių, nuostatus Vyriausybė yra patvirtinusi 2021 m.

Taigi nuo šiol visi valstybiniai parkai turi naujus nuostatus, atitinkančius įstatymus ir leidžiančius šiose vertingiausiose šalies teritorijose vykdyti tvarią, subalansuotą ūkinę ir kitą veiklą, išsaugant gamtos ir kultūros paveldo vertybes.

Nuostatuose pirmą kartą nustatyta kiekvieno valstybinio parko išskirtinė vertė, kuri apima kraštovaizdžio savitumus ir įvairovę, išskirtines negyvosios ir gyvosios gamtos vertybes, savitą kultūros paveldą, kiekvienam regionui būdingas tradicijas. 

Nuo šiol reikalavimai sodybų ir jų pastatų statyboms bei rekonstrukcijai saugomose teritorijose  tapo daug konkretesni, labiau struktūrizuoti, juose nustatytos aiškios formuluotės, užkertančios kelius skirtingam teisiniam traktavimui, dviprasmybių atsiradimui, tapo tinkamais praktiniam naudojimui, tuo pačiu išsaugant etnografinio regiono architektūros ir sodybų planavimo tradicijas, užtikrinant  tinkamą teritorijų plėtrą.

Minėtuose nuostatuose įtvirtinti sodybos pastatais ir ūkininkų sodybos su kaimo turizmo pastatais užstatomi žemės plotai, kurie susiję su žemės sklypo plotu, – kuo jis didesnis, tuo užstatomas plotas taip pat didesnis. Šie dydžiai, priklausomai nuo kiekvieno parko specifikos (reljefo, miškingumo, gyvenviečių pobūdžio, jų tankio, statybų ir gyvensenos tradicijų, žemės sklypų dydžių ir pan.), yra gana skirtingi, nustatyti po ilgų svarstymų ir diskusijų su žemės ūkio, verslo atstovais, savivaldos ir saugomų teritorijų specialistais, aktyviausiomis vietos bendruomenėmis.   

Taip pat nuostatuose nustatyti tradicinės architektūros reikalavimai pastatų formai, tūriui, plotui, aukščiui, medžiagiškumui, taikomi sodybų gyvenamiesiems namas, ūkiniams pastatams, jų fasadams, stogams, apdailai ir kt. Jau beveik 2 metus taikomų Pavilnių ir Verkių regioninių parkų nuostatų, savo esme atitinkančių nagrinėjamų parkų nuostatų turinį, praktika parodė, kad šiose saugomose teritorijose pastatus ar jų rekonstrukcijas projektuojantys architektai, bendraudami su parkų direkcijų specialistais, randa kokybiškus, teisės aktus atitinkančius sprendimus, tuo pačiu užtikrinančius kraštovaizdžio apsaugą ir pakankamą komfortabilumą tų statinių savininkams. T. y. nuostatai neužkerta kelio architektūrinei minčiai, tačiau nustato principinius reikalavimus planavimo tradicijų tęstinumui.

Patvirtintuose atnaujintuose nuostatuose apibrėžtas ir saulės elektrinių įrengimas saugomose teritorijose, jas bus galima įrengti ant visų pastatų stogų ir fasadų, suderinus su saugomos teritorijos direkcija – ir sodybų žemės sklypuose, esamų fermų, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijose (gamybos, remonto ir pramonės įmonių ar dirbtuvių, sandėlių statiniams skirtuose žemės sklypuose) visose parkų funkcinio prioriteto zonose. Draustiniuose saulės elektrines ant žemės bus galima įrengti tik sodybų žemės sklypuose, statant iki 10 kW galingumo elektrines,  jų pastatymo vietas suderinus su direkcija.  

Dar vienas svarbus pokytis – atsisakoma veiklos draudimų, kurie reglamentuoti Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme.

Nuostatai patikslinti numatant reikalavimą, kad laukinių gyvūnų jauniklių vedimo laikotarpiu (balandžio–birželio mėnesiais) gyvūnus augintinius valstybiniuose parkuose galima vedžioti tik su pavadėliu. Atkreipiame dėmesį, kad nurodytuoju laikotarpiu dauguma gyvūnų peri ar veda jaunikius, todėl yra labai jautrūs trikdymui ar netgi gali tapti lengvu grobiu palaidiems augintiniams. 

Valstybinių parkų nuostatuose numatyta, kad valstybinių parkų valdymą, apsaugą ir tvarkymą organizuoja saugomų teritorijų direkcijos. Kaip saugomų teritorijų direkcijos užtikrina nustatyto apsaugos ir naudojimo režimo laikymąsi kontroliuoja Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos. 

Valstybinę saugomų teritorijų kontrolę aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo srityje vykdo Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos. 

Minėti nuostatai parengti įgyvendinant Saugomų teritorijų įstatymo pakeitimus, atsižvelgus į Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nustatytą reguliavimą. Įsigaliojus pakeitimams bus užtikrinta tinkama nacionalinių ir regioninių parkų apsauga, įtvirtintas nuoseklus, su aukštesnės teisinės galios teisės aktais suderintas apsaugos ir tvarkymo teisinis reglamentavimas. Numatomas teigiamas poveikis ir saugomų teritorijų apsaugai. 

Aplinkos ministerijos inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: