Pastaruoju metu keičiantis medicininės reabilitacijos skyrimo tvarkai, pacientams nelengva susigaudyti kur, kada ir į ką reikia kreiptis, norint gauti reabilitacijos paslaugas. Ligonių kasos atkreipia dėmesį į pasikeitusius terminus ir kitus svarbius pokyčius.

Siuntimo galiojimas ir nuvykimo į reabilitaciją laikas

Kai pacientas dėl reabilitacijos šeimos gydytojo ar gydančio gydytojo siunčiamas į fizinės medicinos ir reabilitacijos (FMR) gydytojo konsultaciją, užsiregistruoti į ją būtina per 60 dienų. Šiuo atveju tai nėra patekimo pas FMR gydytoją terminas – per 2 mėnesius būtina tik užsiregistruoti.  

Nauja! 2023 metų rugsėjį pasikeitė kai kurie medicininės reabilitacijos paslaugų skyrimo ir teikimo reikalavimai. Vienas  svarbiausių pasikeitimų – pacientas į reabilitacijos įstaigą privalo atvykti ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo siuntimo reabilitacijos paslaugoms gauti pasirašymo. Jei pacientui reabilitacija pagal medicininius simptomus reikalinga vėliau, konkrečią atvykimo datą nustato ir įrašo gydytojas. Pavyzdžiui, jei po traumos reikia sulaukti, kol sugis lūžis ir pan.

Pradinė reabilitacija – ambulatoriškai arba stacionare 

Pradinė reabilitacija pradedama teikti ambulatorinio arba stacionarinio gydymo metu.

Ambulatoriškai FMR gydytojas įvertina paciento nusiskundimus, klinikinę būklę, biopsichosocialinių funkcijų sutrikimus, pagal poreikį skiria pradinės ambulatorinės reabilitacijos paslaugas ir nusprendžia, ar tikslinga pakartotinė konsultacija. Vienu pradinės reabilitacijos gydymo epizodu gali būti skiriama nuo 5 iki 25 procedūrų, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo. Iš jų bent 10 turi būti atliekamos individualiai. Paskirtas procedūras rekomenduojama atlikti toje pačioje įstaigoje, kurioje konsultavo FMR gydytojas.

Gydantis ligoninėje taip pat įvertinamos paciento biopsichosocialinės funkcijos ir pagal poreikį skiriama pradinė reabilitacija. Stacionare ją sudaro tik individualios reabilitacijos procedūros, kurių skaičius priklauso nuo paciento funkcinės būklės ir gydymo specializuotame skyriuje trukmės. 

Kada pradinė reabilitacija neskiriama?

Kartais pacientai ir be pradinės reabilitacijos gali būti siunčiami į reabilitacijos paslaugas teikiančias įstaigas – kai reikia paruošti pirminiam (gydomajam) ar nuolatiniam protezavimui, kai skiriama palaikomoji reabilitacija, taip pat suteikus dienos chirurgijos paslaugas ar FMR gydytojui pagrįstai nusprendus (priežastys turi būti nurodytos medicinos dokumentuose).

Pacientui pačiam atidėti paskirtą reabilitaciją galima tik dėl pateisinamų priežasčių (kitos ligos, artimojo mirties ir pan.). Jei pacientas negali pradėti reabilitacijos laiku dėl asmeninių aplinkybių (dėl darbo komandiruotės, egzaminų ir pan.), jis turi pasirašyti, kad šiuo metu reabilitacijos atsisako, o vėliau esant poreikiui jam gali būti teikiama pakartotinė FMR gydytojo konsultacija ir reabilitacijos poreikis vertinamas iš naujo.

Jei po pradinės reabilitacijos biopsichosocialinių funkcijų sutrikimai neišnyksta, bet tikimasi tolesnio jų gerėjimo ir FMR gydytojas nusprendžia, kad reikia daugiau  reabilitacijos paslaugų, gali būti skiriama stacionarinė ar ambulatorinė reabilitacija. Reikėtų įsidėmėti, kad tolesnė reabilitacija skiriama ne visais atvejais ir dėl jos reikalingumo sprendžia FMR gydytojas. 

Stacionarinė reabilitacija ir jos nutraukimas

Stacionarinė reabilitacija skiriama tik po gydymo stacionare, išskyrus kai kuriuos atvejus. Pavyzdžiui, stacionarinė reabilitacija, nesigydžius ligoninėje, gali būti skiriama vaikams ar suaugusiesiems, kai buvo suteiktos dienos chirurgijos paslaugos; skiriama palaikomoji reabilitacija; po taikyto stacionarinio gydymo slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėje paciento būklė pasikeitė taip, kad gali būti teikiamos reabilitacijos paslaugos ir kt.

Nauja! Stacionarinė reabilitacija gali būti skiriama suteikus dienos stacionaro paslaugas, kurių metu taikytas chemoterapinis ar spindulinis gydymas dėl onkologinių ligų.

Jei pacientas dėl netikėtos ligos iš įstaigos, kurioje gauna reabilitaciją, perkeliamas į kitą įstaigą ar skyrių, teikiančius stacionarinio gydymo paslaugas, paciento grįžimą į reabilitaciją derina jį gydantis gydytojas. Jei stacionarinio gydymo trukmė viršija 20 dienų, bet išlieka poreikis tęsti reabilitaciją, prieš pacientui grįžtant į reabilitaciją, jo būklę turi įvertinti FMR gydytojas.

Jei reabilitacija nutraukiama dėl nenumatytų aplinkybių, vėliau, jei lieka ne mažiau kaip 30 proc. jos trukmės, reabilitacija gali būti tęsiama toje pačioje įstaigoje, bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį po reabilitacijos paslaugų nutraukimo dienos.

Kada reabilituotis vykstama nedelsiant?

Reabilitacinį gydymą būtina skirti iš karto diagnozavus ligas ir sveikatos sutrikimus, lemiančius pagrindines mirties priežastis ar sukeliančius neįgalumą. Tai prioritetinė stacionarinė reabilitacija, kuriai sukurti „žalieji koridoriai“, skirti sunkiomis ligomis sergantiems pacientams po gydymo ligoninėje, kai ypač svarbu reabilitacijos paslaugas gauti laiku. Prioriteto tvarka reabilitacija skiriama po infarkto, insulto, traumų, po operacijų dėl tam tikrų onkologinių ligų ar endoprotezavimo operacijų ir itin sunkios sveikatos būklės ligoniams, kuriems reikia tretinės stacionarinės reabilitacijos, taip pat vaikams, kuriems reikia antrinės ar tretinės stacionarinės reabilitacijos. 

Nauja! Į prioritetinės stacionarinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą pacientas privalo atvykti per FMR gydytojo nurodytą laiką. Jei pacientas dėl objektyvių priežasčių negali atvykti laiku, kitą atvykimo laiką, bet ne vėlesnį kaip po 2 mėnesių nuo siuntimo dėl reabilitacijos paslaugų išrašymo, pacientas derina savarankiškai.

Kai nėra laisvų vietų

Jei pacientui po gydymo ligoninėje paskiriama prioritetinė stacionarinė reabilitacija, siunčiantis gydytojas informuoja pacientą apie atitinkamo profilio reabilitacijos paslaugas teikiančias įstaigas ir siunčiančios įstaigos atsakingas asmuo derina paciento atvykimo datą su paciento pasirinktos įstaigos administracija. 

Jei per FMR gydytojo konsultacijoje nurodytą reabilitacijos pradžios laikotarpį paciento pasirinktoje gydymo įstaigoje laisvų vietų nėra, jis registruojamas artimiausiu laiku vietą turinčioje gydymo įstaigoje. 

Daugiau apie medicininę reabilitaciją galima rasti čia.

VLK info.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: