Europos Sąjungos (ES) Aplinkos tarybos posėdyje ministrai pasiekė bendrąjį požiūrį dėl Pramoninių išmetamųjų teršalų direktyvos. Direktyvos pakeitime siūloma žemės ūkio sektoriuje  reikalavimus taikyti tik gyvulininkystės ir paukštininkystės veiklai.  

Direktyvos pakeitime siūloma žemės ūkio sektoriui nebetaikyti bendrų pramoninei veiklai nustatytų reikalavimų ir nustatyti atskirus reikalavimus tik gyvulininkystės ir paukštininkystės veiklos vykdymui, stebėsenai, visuomenės informavimui.

Atsižvelgiant į skirtingas ES valstybių narių pozicijas sutarta, kad į direktyvos taikymo sritį bus įtraukiami ūkiai, kuriuose laikoma 350 ar daugiau sutartinių gyvulių galvijų ir kiaulių, 280 ar daugiau naminių paukščių, taip pat 350 sutartinių gyvulių vertę viršijantys mišrūs ūkiai. Išimtys bus taikomos ekstensyviam ūkininkavimui, taip pat numatomi pereinamieji laikotarpiai, skiriant pakankamai laiko ūkiams prisitaikyti prie naujų reikalavimų.

Skaičiuojama, kad direktyva Lietuvoje bus taikytina apie 120 galvijų ūkių, kas sudarys mažiau nei 0,5 proc. visų Lietuvoje auginamų bandų. Nauji direktyvos reikalavimai nepaliestų broilerių ūkių, kadangi direktyvos reikalavimai būtų taikomi tam pačiam gyvūnų kiekiui (t. y. nuo 40 000 vnt.) kaip ir dabar, o paliestų papildomai tik kelis vištų dedeklių ūkius. Taip pat direktyva nepaliestų paršavedžių ūkių, kadangi joms būtų taikomas slenkstinis dydis artimas taikomam ir šiuo metu, o prisidėtų keli ūkiai, auginantys penimas kiaules.

Skaičiuojama, kad direktyva Lietuvoje bus taikytina apie 120 galvijų ūkių, kas sudarys mažiau nei 0,5 proc. visų Lietuvoje auginamų bandų.

Kompromisiniame pakete numatytos išimtys ekstensyviam galvijų ir kiaulių auginimui. Direktyva nebūtų taikoma gyvulininkystės veiklai, jei gyvulių tankumas yra mažesnis nei 2 sutartiniai gyvuliai ha, kai tas plotas naudojamas tik ganyti arba auginti pašarus  šiems gyvuliams šerti.

Naujus reikalavimus planuojama įvesti palaipsniui, pradedant nuo stambesnių ūkių ir suteikiant daugiau laiko prisitaikymui mažesniems ūkiams.

Europos Komisija įpareigota parengti gyvulininkystės ir paukštininkystės įrenginių eksploatavimo taisykles, kuriose būtų nustatytos veiklos sąlygos atskiroms gyvulininkystės sritims. Šiose taisyklėse turėtų būti atsižvelgiama į gyvulininkystės ar paukštininkystės įrenginių pobūdį, tipą, dydį ir tankumą, pavienių gyvūnų rūšių bandų dydį mišriuose ūkiuose, ganyklose ganomų galvijų auginimo ypatumus.

Direktyvoje numatomi pokyčiai sumažintų ES žemės ūkio sektoriuje išmetamųjų teršalų kiekį, taip prisidėtų prie ES klimato, energetikos ir žiedinės ekonomikos politikos įgyvendinimo.

Pasiektas sutarimas yra tik tarpinis rezultatas, derybos bus tęsiamos, gavus Europos Parlamento nuomonę dėl šios direktyvos. Prieš nustatant eksploatavimo taisyklių sąlygas, Komisija dar privalės pakviesti valstybes nares, reguliuojamojo sektoriaus atstovus, nevyriausybines aplinkosaugines organizacijas išsakyti savo argumentus šiems pakeitimams įgyvendinti.

 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: