Detaliojo plano koregavimas rengiamas remiantis Jonavos r.sav. administracijos direktoriaus 2024-03-27 įsakymu dėl teritorijų planavimo dokumento inicijavimo Nr. 13B-314, 2024-05-03 įsakymu dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų Nr. 13B-472 bei teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi.

Planavimo procese SPAV neatliekamas, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo", nėra SPAV vertinimo objektas. Planavimo procese koncepcija nerengiama.

Projekto rengimo tikslai: koreguoti Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2010-12-22 sprendimu Nr. 1TS-420 patvirtintą detalųjį planą, atliekant žemės sklypų (kadastro Nr. 4610/0002:318 ir 4610/0002:313) P.Vaičiūno g., Jonavoje, sujungimą į vieną žemės sklypą, nekeičiant žemės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo, nustatant teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus, vadovaujantis Jonavos miesto bendrojo plano sprendiniais.
Teritorijų planavimo dokumento lygmuo: vietovės lygmuo.

Projekto organizatorius: Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Žeimių g. 13, Jonava, tel.: (8 349) 50154, el.p.: administracija@jonava.lt.

Projekto rengimo iniciatorius: fiziniai asmenys J.K. ir G.K.

Rengėjas: K.Burdulytės individuali veikla, A.Juozapavičiaus pr. 21-25, Kaunas, PV Kristina Burdulytė, tel.: 8 685 28361, el.p.:architekte.kristina@gmail.com.

Su Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus priimtais įsakymais dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo ir dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų bei detaliojo plano koregavimo darbų programa susipažinti galima Jonavos rajono savivladybės internetiniame tinklalapyje, Jonavos rajono savivladybės ir Jonavos miesto seniūnijos patalpose adresu Žeimių g. 13, Jonava, tel.: +370 349 50154, +370 349 20703; t.p. informacinėje sistemoje TPDRIS (www.tpdris.lt, Nr. K-VT-46-24-348) bei adresu Nepriklausomybės a. 7-5, Kaune (iš anksto susitarus tel.: +370 685 28361).

Apie galimybę susipažinti su detaliojo plano koregavimo sprendiniais, teikti motyvuotus pasiūlymus ir pastabas bei viešo susirinkimo datą ir laiką informuosime papildomai.


Planuojamų sklypų P.Vaičiūno g. 96 ir P.Vaičiūno g. 100, Jonavoje, situacijos schema

ĮSAKYMAS

ĮSAKYMAS SU PROGRAMA

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: