Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) primena, kad gyvūnus globojantiems asmenims (gyvūnų globėjams) privalu viešai teikti informaciją apie laikomus gyvūnus ir kiekvienais metais iki vasario 1 d. viešai skelbti metų veiklos ataskaitą. VMVT parengė ir gyvūnų globėjams rekomenduoja naudoti ataskaitos formą: nuoroda į VMVT puslapį, kuriame patalpintas pavyzdys.

Pasibaigus kalendoriniams metams, bet ne vėliau kaip iki vasario 1 d., gyvūnų globėjas interneto svetainėje turi paskelbti praėjusių kalendorinių metų ataskaitą apie gyvūnų kaitą, kurioje gyvūnų duomenis turi nurodyti pagal jų rūšis nuo metų ar veiklos pradžios. Net jei veiklą pradėjote neseniai, pavyzdžiui, 2023 rugsėjo mėnesį, prašome skelbti ataskaitą ir nurodyti prašomus duomenis.

Ataskaitoje reikalinga pateikti: apie gyvūnų kaitą nurodomas gyvūnų skaičius, per ataskaitinį laikotarpį:

- Laikytų,
- Priimtų,
- Nugaišintų (nugaišusių),
- Perduotų kitiems gyvūnų savininkams,
- Grąžintų gyvūnų savininkams.

Ataskaitoje apie gyvūnų kaitą gali būti pateikiama ir kita, gyvūno globėjo nuomone, svarbi informacija. VMVT atkreipia Jūsų dėmesį, kad ataskaitų nebūtina siųsti tiesiogiai į VMVT, jos turi būti skelbiamos viešai.

Taip pat primename ir tai, kad gyvūnų globėjai, užtikrindami Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje nurodytų pareigų įgyvendinimą, turi ne vėliau kaip per 3 dienas informuoti savivaldybės administraciją ar policiją ir paskelbti savo interneto svetainėje ir (ar) kitose visuomenės informavimo priemonėse apie surastus, priklydusius ar pristatytus gyvūnus, nurodant duomenis apie jų ženklinimą, išskyrus atvejus, kai surasto, priklydusio ar pristatyto gyvūno savininkas nustatomas (surandamas) anksčiau nei per 3 dienas.

Taip sudaromos didesnės galimybės, pabėgusį ar pasimetusį gyvūną surasti, o viešas informacijos skelbimas apie laikomus gyvūnus taip pat labai naudingas ieškantiems naujo augintinio – naujo draugo.

VMVT inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: