Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatomis, Jonavos rajono savivaldybės meras informuoja visuomenę apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus.

Pranešimas

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija

Kaip rašoma aiškinamajame rašte, Projektinių pasiūlymų užduotyje nurodyta, kad Projektą numatoma įrengti dviem etapais:

I etapas – P. Vaičiūno gatvės atkarpa nuo sankryžos su Žemaitės gatve iki sankryžos su Girios gatve;
II etapas – P. Vaičiūno gatvės atkarpa nuo sankryžos su Girios gatve iki Medžiotojų gatvės.
- Numatyti P. Vaičiūno gatvės atkarpos rekonstravimą pagal C kategorijai keliamus reikalavimus;
- Numatyti P. Vaičiūno gatvės važiuojamosios dalies įrengimą iš asfalto dangos, plotis – 6,5 m (dvi juostos po
3,25 m);
- Dešinėje P. Vaičiūno gatvės pusėje numatyti 2,5 m pločio dviračių tako įrengimą iš asfalto dangos ir 1,5 m pločio
pėsčiųjų tako įrengimą iš trinkelių dangos;
- Numatyti sklandų sujungimą su esamomis miesto gatvių ir takų bei atskirais projektais projektuojamomis
dangomis;
- Numatyti būtinas eismo saugumo ir reguliavimo inžinerines priemones;
- Numatyti paviršinio vandens surinkimą;
- Numatyti važiuojamosios dalies bei tako apšvietimo įrengimą;
- Esant poreikiui, numatyti į darbų vykdymo zoną patenkančių želdinių šalinimą, apskaičiuojant šalinamų saugotinų
želdinių atkuriamąsias vertes;
- Pagal poreikį numatyti kitų inžinerinių tinklų sutvarkymą;
- Numatyti darbų vykdymo zonos sutvarkymą pagal privalomų normatyvinių dokumentų reikalavimus.

Viešasis susirinkimas įvyks 2023-09-14 d. 16:00 val.

Viešas susirinkimas bus vykdomas tiesiogiai nuotoliniu būdu Microsoft Teams platformoje, prisijungiant per šią nuorodą: https://forms.office.com/e/9hgc5sDQCL  

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: