Vyriausybė pritarė Teisingumo ministerijos siūlymui denonsuoti tarptautinę sutartį su rusijos federacija dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose, pasirašytą 1992 metais, ratifikuotą Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nutarimu.

Sutartimi siekta užtikrinti vienodą abiejų šalių piliečių ir jų teritorijose veikiančių juridinių asmenų asmeninių ir turtinių teisių apsaugą bei plėtoti teisinį bendradarbiavimą teisinės pagalbos srityje.

Pasak teisingumo ministrės Ewelinos Dobrowolskos, pakitus geopolitinei situacijai – rusijai pradėjus beprecedentę karinę agresiją prieš Ukrainą, yra vykdomi šiurkštūs tarptautinės teisės, įskaitant tarptautinę humanitarinę teisę, principų pažeidimai, todėl Lietuva turi aiškiai išreikšti politinę valią ir nutraukti bendradarbiavimą tarptautinių santykių srityje su šalimi agresore.

Jau daugiau nei dvejus metus teisinis bendradarbiavimas pagal šią sutartį de facto nevyksta ir Lietuvos gauti teisinės pagalbos prašymai iš rusijos nėra vykdomi, išskyrus atvejus, kai tai išimtinai ir tiesiogiai susiję su Lietuvos Respublikos piliečių interesais.

Latvija ir Estija jau yra priėmusios politinius sprendimus dėl tokio paties pobūdžio tarptautinių sutarčių su rusija nutraukimo.

Kadangi sutarties su rusija pratęsimas turėtų įvykti 2025 m. sausio 21 dieną, siekiama kuo skubiau nutraukti šią sutartį – iki automatinio jos galiojimo pratęsimo dar penkeriems metams.

lrv.lt inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: