Pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas (PJVIB) 27-ąsias padalinio įkūrimo metines pasitinka ne tik pasikeitusiu pavadinimu, bet ir pakitusia bataliono struktūra. Jame formuojama nauja  Rezervinė inžinerijos kuopa (RIK), kurios personalo pagrindą sudarys asmenys, tarnybą pasirinkę atlikti savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos sutarties pagrindu. Šios kuopos kariai gyvens įprastą civilinį gyvenimą, dirbs įprastus darbus, o karinę uniformą apsivilks tik savaitgaliais bei aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karių rengimo metu.

Pasak PJVIB vado plk. ltn. Elvino Servos, toks RIK modelis, koks kuriamas Inžinerijos batalione, kol kas yra pirmasis bataliono istorijoje. Jo idėja kilo, siekiant į krašto gynybą įtraukti kuo daugiau civilių, tobulinti kartotinių aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karių mokymus bei stengiantis rasti tinkamiausią sprendimą efektyviai remti Lengvąja pėstininkų brigadą „Aukštaitija“, vykdant kovinės paramos užduotis.

Iki šiol aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karių mokymui batalione būdavo sudaromas „jungtinis būrys“ – paskiriami skirtingų bataliono kuopų kariai, kurie dirbdavo su aktyviojo kariuomenės personalo rezervo kariais lygiagrečiai savo tiesioginėms pareigoms. Pagal naują modelį RIK valdymas patikėtas į profesinės karo tarnybos karių rankas, o visos kitos pareigos skiriamos savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos ir atnaujinti įgūdžių į kartotinius aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karių mokymus pašauktiems kariams. Pagrindinis kuopos uždavinys – vykdyti inžinerines užduotis ir užtikrinti paramą remiamajam vienetui: atlikti užtvarų, vandens kliūčių, tiltų, kelių, taip pat užterštų nuo karo likusiais sprogmenimis vietų inžinerinę žvalgybą ir žymėjimą, įrengti įvairias inžinerines kliūtis, užtvaras, fortifikacinius statinius ir pan.

 „Jei esate įgiję pagrindinį karinį parengtumą ar jau ragavę profesionalaus kario duonos, daugiau-mažiau prisilietę prie karo inžinerijos, esate neabejingi karybai bei norite ir galite savo laisvalaikį skirti krašto gynybos stiprinimui, Rezervinė inžinerijos kuopa atvira jums. Svarbiausia – noras ir, aišku, kad dar turėtumėt parako parakinėje“,  papildyti naujai kuriamo padalinio karių gretas kviečia RIK vado pavaduotojas vyr. ltn. Mantas Akramas ir priduria, kad tai padaryti geresnio laiko už esamą vėliau gali ir nebūti.

Paklaustas, kuo savanoriška nenuolatinė karo tarnyba RIK skirsis nuo analogiškos tarnybos Krašto apsaugos savanorių pajėgų padaliniuose, kuopos vado pavaduotojas teigia, kad iš esmės jos abi panašios, tačiau visų pirma RIK labiau orientuosis į karių turimų žinių atnaujinimą, tobulinimą bei praktinį pasiruošimą vykdyti inžinerines užduotis, užtikrinant paramą remiamam vienetui. Taip pat atsižvelgdami į RIK užduočių specifiką, pirmumą teikiame PJVIB tarnavusiems kariams, turintiems žinių bei patirties, vykdant inžinerines užduotis.

Norintys daugiau sužinoti apie PJVIB RIK kviečiami apsilankyti, o apsisprendę atlikti savanorišką nenuolatinę karo tarnybą turėtų kreiptis į Karo prievolės ir komplektavimo tarnybą pagal savo gyvenamąją vietą. Remiantis atrankos principais bei atsižvelgiant į pasirengimą, patirtį, individualias savybes ir kt., savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos sutartis sudaroma ne ilgesniam kaip 4 metų laikotarpiui, o jam pasibaigus gali būti pratęsiama. Sudaręs sutartį savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos karys vidutiniškai tarnauja nuo 20 iki 50 parų per vienus metus, yra siunčiamas į kvalifikacijos kėlimo kursus, dalyvauja (dažniausiai savaitgaliais) karinėse pratybose bei mokymuose. Taip pat jam mokamas atlyginimas už tarnybos dienas bei suteikiamos socialinės garantijos teisės aktų nustatyta tvarka.

PJVIB informacija ir nuotraukos.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: