Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs pareiškėjos viešosios įstaigos Inovacijų agentūros skundą atsakovui Registrų centrui, nusprendė, kad atsakovas Inovacijų agentūrai turės grąžinti 252 559,44 Eur, nepagrįstai sumokėtus už Registrų centro teiktus registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenis nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.

Viešoji įstaiga Inovacijų agentūra (iki reorganizavimo – viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra) teismo prašė panaikinti Registrų centro 2022 m. sausio 27 d. sprendimą, kuriuo atsisakyta grąžinti minėtas lėšas, ir įpareigoti Registrų centrą grąžinti šią sumą. Lietuvos verslo paramos agentūra už gaunamus registrų duomenis mokėjo nustatytus įkainius, nes atsakovas atsisakė tokius duomenis teikti nemokamai. Šiuos duomenis neatlygintinai Registrų centras pareiškėjai pradėjo teikti tik nuo 2021 m. lapkričio 29 d.

Teismas konstatavo, kad Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme (redakcija, galiojanti nuo 2019 m. sausio 1 d.) nustatyta, kad registro duomenys, registro informacija, registrui pateikti dokumentai ir (arba) jų kopijos neatlygintinai teikiami valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms teisės aktuose nustatytoms funkcijoms atlikti pagal prašymą ir (arba) sutartis, o Lietuvos verslo paramos agentūra yra viešoji įstaiga, kurios savininkė yra valstybė, o šios agentūros savininko teises ir pareigas įgyvendina Ekonomikos ir inovacijų ministerija.

Teismas, išnagrinėjęs šią administracinę bylą, nusprendė, kad Registrų centras, nesivadovaudamas Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nuostatomis, priėmė neteisėtą ir nepagrįstą 2022 m. sausio 27 d. sprendimą atsisakyti grąžinti pareiškėjai lėšas, todėl šis sprendimas naikintinas.

Taip pat tenkintinas ir antrasis pareiškėjos skundo reikalavimas ir atsakovas įpareigotinas grąžinti pareiškėjai 252 559,44 Eur, nepagrįstai sumokėtus už Registrų centro teiktus registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenis nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.

Šis sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.


Vilniaus apygardos administracinio teismo inf.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: