Per pastaruosius metus daugėjo juridinių asmenų, kurie į Registrų centro tvarkomą Juridinių asmenų dalyvių informacinę sistemą (JADIS) pateikė duomenis apie savo dalyvius - akcininkus, dalininkus ar narius. Didesnis kiekis duomenų leidžia tikėtis efektyvesnio šią informaciją naudojančių institucijų darbo, o taip pat byloja apie visuomenės ir valstybės pažangą.

Šiuo metu JADIS sukaupta duomenų apie beveik 150 tūkst. juridinių asmenų: uždarųjų akcinių bendrovių (UAB) akcininkus, mažųjų bendrijų (MB) narius, viešųjų įstaigų (VšĮ) dalininkus, žemės ūkio bendrovių ir kooperatinių bendrovių narius ir pajininkus. Prievolę teikti duomenis į JADIS iš viso turi apie 170 tūkst. įvairių teisinių formų juridinių asmenų, tad galima sakyti, kad duomenis apie savo dalyvius yra pateikę maždaug 9 iš 10 juridinių asmenų.

"Per praėjusius metus aktyviai raginome įvairių juridinių asmenų vadovus pateikti duomenis apie savo dalyvius ir šiandien matome, kad duomenų apie save nepateikusių juridinių asmenų skaičius per metus sumažėjo 5 tūkstančiais. Sukaupti duomenys leidžia ne tik efektyviai veikti įvairioms institucijoms, užtikrinant pinigų plovimo prevenciją, bet kartu kuria naudą visuomenei, kadangi ši informacija prieinama ir žiniasklaidos atstovams", - sako Registrų centro JADIS skyriaus vadovas Linas Šaulinskas.

Pasak jo, per metus JADIS sistemoje santykinai labiausiai išaugo viešųjų įstaigų dalininkų duomenų - prieš metus duomenis apie save buvo pateikę 48 proc. (5,4 tūkst.) įregistruotų VšĮ, o šiuo metu tai yra padariusios beveik 60 proc. VšĮ (6,8 tūkst.).

Pavyzdingiausiai duomenis apie save ir toliau teikia uždarosios akcinės bendrovės ir mažosios bendrijos - šiuo metu JADIS sukaupta informacijos apie 9 iš 10 šių teisinių formų dalyvius (akcininkus ir narius). Per metus duomenis apie save pateikusių UAB dalis ūgtelėjo 3 procentiniais punktais (arba 5,2 tūkst. UAB) ir iš viso JADIS galima rasti informacijos apie 116 tūkst. UAB akcininkų. Duomenis pateikusių mažųjų bendrijų dalis per metus padidėjo taip pat 3 procentiniais punktais (arba 6,6 tūkst. MB) - šiuo metu JADIS sukaupta duomenų apie daugiau kaip 25 tūkst. mažųjų bendrijų narių.

Suaktyvėjimas pastebimas ir tarp žemės ūkio bendrovių ir kooperatinių bendrovių. Prievolė teikti duomenis apie savo dalyvius šių teisinių formų juridiniams asmenims įsigaliojo nuo 2019 metų pradžios. Šiuo metu duomenis apie save yra pateikusi kas antra žemės ūkio bendrovė ir 42 proc. kooperatinių bendrovių. Per metus duomenis pateikusių žemės ūkio bendrovių dalis padidėjo net 19 procentiniais punktais (75 žemės ūkio bendrovėmis), kooperatinių bendrovių dalis išaugo 8 procentiniais punktais (45 kooperatinėmis bendrovėmis).

Registrų centro neseniai įdiegti JADIS pakeitimai nuo šiol sudaro galimybę duomenis apie save pateikti dar trijų teisinių formų juridiniams asmenims: labdaros ir paramos fondams, kurie yra nevyriausybinės organizacijos, tikrosioms ūkinėms bendrijoms ir komanditinėms ūkinėms bendrijoms.

Kaip greitai ir nesunkiai pateikti duomenis į JADIS

Siekiant, kad JADIS sukauptais duomenimis besinaudojančios institucijos galėtų tinkamai atlikti savo funkcijas, būtina, kad duomenis į  sistemą pateiktų visi juridiniai asmenys, kuriems tokia prievolė egzistuoja. Be to, nepateikus aktualių duomenų apie savo dalininkus, narius ar pajininkus, gali kilti rizika, kad Juridinių asmenų registre nebus registruojami juridinių asmenų duomenys, kurie keičiami narių susirinkimų sprendimu, pavyzdžiui vadovai, buveinės adresai ar įstatai.

Duomenys apie juridinių asmenų dalyvius į JADIS teikiami elektronine forma, tam juridinio asmens vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi prisijungti prie Registrų centro savitarnos sistemos (www.registrucentras.lt/savitarna). Svarbu - jungtis prie sistemos reikia su el. parašu, prisijungus per el. bankininkystę pasirašyti ir pateikti ar koreguoti dalyvių sąrašo negalima.

Savitarnos sistemoje pasirinkus meniu nuorodą "Juridinių asmenų registras" iš kairiojo meniu reikėtų pasirinkti "JADIS - Juridinių asmenų dalyvių informacinė sistema". Sistemoje pasirinkus funkciją "Dalyvių sąrašo teikimas" galima pateikti juridinio asmens dalyvių sąrašą: duomenis apie uždarųjų akcinių bendrovių akcininkus, mažųjų bendrijų narius, viešųjų įstaigų ir labdaros ir paramos fondų dalininkus, kooperatinių bendrovių narius bei žemės ūkio bendrovės narius ir pajininkus, tikrųjų ūkinių bendrijų tikruosius narius, komanditinių ūkinių bendrijų tikruosius narius ir komanditorius. Čia taip pat galima pridėti naujus dalyvius, keisti duomenis apie esamus dalyvius, įnašo dydį.

Svarbu pažymėti, kad duomenys į JADIS teikiami neatlygintinai, tad tai nesudaro papildomos finansinės naštos juos teikiantiems juridiniams asmenims.

Detalesnę informaciją apie atskirų teisinių formų juridinių asmenų dalyvių sąrašo teikimą galima rasti Registrų centro interneto svetainėje adresu https://www.registrucentras.lt/p/1038.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: