Vasario  10 d. Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomajame pulke Rukloje vyks NATO  priešakinių pajėgų bataliono  kovinės grupės rotacijos bei vadovybės pasikeitimo ceremonija.  Jau antrą kartą  tarptautiniam vienetui vadovavęs Vokietijos kariuomenės  pulkininkas leitenantas  Peeras Papenbroockas  ( Peer Papenbroock)  savo pareigas perduos  naujajam  vadui plk. ltn. Sebastianui Hebischui ( Sebastian Hebisch). Tuo pačiu  bus pažymėtos ir ketvirtosios NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinės grupės Lietuvoje dislokavimo metinės. Ceremonijoje planuoja dalyvauti krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas, Lietuvos kariuomenės vadovybė, užsienio šalių ambasadoriai, gynybos atašė.

 

Naujasis kovinės grupės vadas plk. ltn. S.  Hebischas   vadovauti NATO  kovinei grupei atvyksta iš Vokietijos kariuomenės  93-ojo tankų bataliono.   Pirmąjį šių metų pusmetį jis vadovaus maždaug 1200 karių grupei. Devintąją rotaciją sudarys kariai ir atstovai  iš Belgijos, Čekijos,  Islandijos,  Liuksemburgo,  Nyderlandų, Norvegijos  ir Vokietijos.   NATO priešakinėms pajėgoms Lietuvoje vadovauja ir didžiausią karių skaičių skiria Vokietija.

 

NATO  priešakinių pajėgų dislokavimas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Lenkijoje buvo istorinis sprendimas, kurį NATO šalių viršūnių vadovai priėmė 2016 m. liepą – nuo 2017 m. sustiprinti sąjungininkų buvimą dislokuojant kiekvienoje šalyje po vieną bataliono dydžio kovinę  grupę.  Šie aukštos parengties ir puikiai aprūpinti daugianacionaliniai koviniai pajėgumai yra reikšmingas sąjungininkų indėlis į regiono saugumo sustiprinimą.

 

Nuo dislokavimo pradžios 2017 m. pradžioje kartu su Lietuvos kariais rotuodamiesi jau yra treniravęsi per 12 tūkst. karių iš devynių NATO valstybių  - Vokietijos, Norvegijos, Nyderlandų, Belgijos, Čekijos,  Islandijos, Liuksemburgo, Kroatijos, Prancūzijos. 

 

Taikos metu NATO priešakinių pajėgų batalionas dalyvauja pratybose su Lietuvos kariais, o krizės ar konflikto atveju gintų Lietuvą kartu su Lietuvos nacionalinėmis ir papildomai atvykstančiomis sąjungininkų pajėgomis.

 

NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinė grupė yra integruota į Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas" sudėtį.  Sąjungininkų kariai kartu su brigados kariais dalyvauja karinio rengimo programoje.

 

NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinę grupę sudaro štabas ir štabo kuopa, aprūpinimo kuopa, trys-keturios kovinės kuopos. Be to, priskiriami  ir įvairūs kovinės paramos vienetai. Sąjungininkų bataliono kovinė grupė pagal poreikį, pvz. grėsmė, pratybos ir pan., gali būti pastiprinama.

KAM inf.

Taip pat skaitykite: