Seimas, atsižvelgdamas į Ukrainos Aukščiausiosios Rados kreipimąsi, griežtai pasmerkė Rusijos planus surengti neteisėtus referendumus dėl okupuotų teritorijų prijungimo prie Rusijos Federacijos ir pažymėjo, kad bet kokie referendumai laikinai Rusijos kariuomenės okupuotose teritorijose yra nepriimtini nei pagal Ukrainos įstatymus, nei pagal tarptautinę teisę.

Rusijos Federacijos planuojami surengti neteisėti referendumai laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose yra aiškus tarptautinės teisės, Jungtinių Tautų Chartijos ir Ukrainos Konstitucijos pažeidimas“, − konstatuojama Seimo priimtoje rezoliucijoje, pareiškiant, kad niekada nepripažins jų rezultatų.

Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkė Laima Liucija Andrikienė, pristatydama dokumentą, pabrėžė, kad ši rezoliucija yra atsakas, reakcija į Ukrainos valdžios atstovų prašymą, kurio sulaukė Lietuvos parlamentas ir visų pasaulio demokratinių valstybių vyriausybės ir parlamentai.

Priimtu dokumentu Lietuvos parlamentas paragino tarptautinę bendruomenę taikyti visas būtinas priemones, kad įspėtų valstybę agresorę – Rusijos Federaciją – ir jos aukščiausią politinę vadovybę neorganizuoti ir nevykdyti laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose neteisėtų referendumų, kurie neturės jokios teisinės galios. Kartu ji paraginta nepripažinti Rusijos planuojamų neteisėtų referendumų ir jokių kitų „liaudies valios išreiškimo“ formų laikinai Rusijos kariuomenės okupuotose Ukrainos teritorijose rezultatų, taip pat Rusijos Federacijos pasų, išduodamų okupuotuose Ukrainos regionuose, taip pat taikyti sankcijas Rusijai už neteisėtų referendumų organizavimą okupuotose Ukrainos teritorijose ir siekti, kad asmenys, kurie aktyviai dalyvavo organizuojant ir vykdant neteisėtus referendumus ar vykdė kitą su tuo susijusią veiklą būtų patraukti atsakomybėn.

Seimas Šengeno erdvės valstybes pakvietė prisijungti prie Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos sprendimo riboti Rusijos piliečių įleidimą į valstybių teritorijas ir imtis priemonių, padėsiančių smarkiai apriboti Rusijos Federacijos piliečių srautą į ES ir Šengeno erdvę, siekiant užtikrinti mūsų visuomenių saugumą ir vidaus saugumą Europos Sąjungoje.

Už tai numatančią Seimo rezoliuciją (projektas Nr. XIVP-1999), kurią teikė Užsienio reikalų komiteto nariai, vieningai balsavo 116 Seimo narių.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: