Seimas svarstys siūlymą dar kartą pratęsti nepaprastosios padėties galiojimą Lietuvoje.

„Esminis pokytis, lyginant su dabar galiojančia tvarka, kad apribota teritorija, kurioje galiotų nepaprastoji padėtis. Kitas dalykas yra susijęs su įvairių Rusijos ir Baltarusijos propagandinių televizijos kanalų transliacija ir retransliacija, kuri dabartiniu Seimo nutarimu yra uždrausta. Mes esame aptarę, kad tokio pobūdžio ribojimai turėtų būti perkelti į Visuomenės informavimo įstatymą. Kiek man yra žinoma, Kultūros komiteto pirmininkas tokias pataisas yra paruošęs ir pasirengęs įregistruoti artimiausiu metu“, – pristatydama projektą sakė Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė.

Nepaprastąją padėtį siūloma įvesti:

1) visame pasienio ruože prie Lietuvos Respublikos valstybės sienos su Baltarusijos Respublika;

2) visame pasienio ruože prie Lietuvos Respublikos valstybės sienos su Rusijos Federacijos Kaliningrado sritimi;

3) pasienio kontrolės punktuose, esančiuose ne pasienio ruožo teritorijoje.

Nepaprastoji padėtis būtų įvedama nuo rugsėjo 16 d. 00 valandų 00 minučių iki gruodžio 16 d. 24 valandos 00 minučių. Šiuo laikotarpiu siūloma nustatyti šiuos apribojimus:

Nepaprastosios padėties metu taikomos šios nepaprastosios priemonės:

1) valstybės rezervo naudojimas siekiant užtikrinti tinkamas nuo karinės agresijos ir (ar) persekiojimo besitraukiančių užsieniečių priėmimo sąlygas;

2) valstybės sienos apsaugos sustiprinimas;

3) užsieniečių, vykstančių pagal specialiąją tranzito schemą, tranzitas per Lietuvos Respublikos teritoriją vyksta laikantis Užsienio reikalų ministerijos nustatytų ir su Valstybės sienos apsaugos tarnyba suderintų sąlygų;

4) užsieniečių vizų režimo sugriežtinimas. Sugriežtinus vizų režimą, sustabdomas Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos piliečių prašymų išduoti vizas priėmimas ir sprendimų dėl šių prašymų priėmimas Lietuvos Respublikos vizų tarnybose užsienyje, išskyrus atvejus, kai dėl vizų išdavimo tarpininkauja Užsienio reikalų ministerija;

5) teritorijose, kuriose įvesta nepaprastoji padėtis, transporto priemonių ir asmenų bei jų bagažo tikrinimas įstatymų nustatyta tvarka, siekiant surasti ir paimti neteisėtai laikomus šaunamuosius ginklus, kitokias pavojingas medžiagas bei priemones, nustatyti ir sulaikyti įstatymų pažeidėjus, užtikrinti viešąją tvarką ir visuomenės rimtį, apsaugoti gyventojų gyvybę, sveikatą ir turtą.

Ribojant Rusijos Federacijos piliečių vykimą per Europos Sąjungos išorės sieną, Valstybės sienos apsaugos tarnyba užtikrina, kad per Europos Sąjungos išorės sieną į Lietuvos teritoriją būtų įleidžiami tik Vyriausybės nustatytus kriterijus atitinkantys Rusijos Federacijos piliečiai.

Už Seimo nutarimo „Dėl nepaprastosios padėties įvedimo“ projektą Nr. XIVP-1973 po pateikimo balsavo 76 Seimo nariai, prieš buvo 10, 32 parlamentarai susilaikė.

Sprendimas dėl šio klausimo bus priimtas vakariniame posėdyje.

Pagal šiuo metu galiojantį birželio 28 d. priimtą nutarimą, nepaprastoji padėtis visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje buvo įvesta nuo birželio 30 d. 00 valandų 00 minučių. Ji galios iki rugsėjo 15 d. 24 valandos 00 minučių.

Rusijai užpuolus Ukrainą Lietuvos Respublikos Prezidentas 2022 m. vasario 24 d. dekretu įvedė nepaprastąją padėtį visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiui nuo vasario 24 d. 13 valandų 00 minučių iki kovo 10 d. 24 valandos 00 minučių. Seimas tą pačią dieną nutarimu patvirtino šį Prezidento priimtą sprendimą. Nepaprastoji padėtis dėl Rusijos Federacijos veiksmų, kurie kelia grėsmę pirmaeiliams Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo interesams, buvo pratęsta dar du kartus.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: